Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.

2 việc làm đang tuyển dụng

SUPER HOT
Đăng 3 ngày trước

Mid Home Trading System Developer (Windows Desktop App)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • Full SHUI as Vietnamese Law
  • 15-day annual leave, Christmas leave
  • Premium Private Medical Insurance PVI
Đăng 25 ngày trước

Mid Mobile Trading System Developer (Android/iOS)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • Full SHUI as Vietnamese Law
  • 15-day annual leave, Christmas leave
  • Premium Private Medical Insurance PVI
Số lượt xem trang: 12,207