Overall rating

4.0

238 reviews
5
27%
4
53%
3
15%
2
4%
1
1%

Recommend working here to a friend
Salary & benefits
Salary & benefits
3.6

Rating details

5
15%
4
42%
3
35%
2
7%
1
1%
Training & learning
Training & learning
3.9

Rating details

5
26%
4
47%
3
21%
2
4%
1
2%
Management cares about me
Management cares about me
4.0

Rating details

5
32%
4
43%
3
19%
2
3%
1
3%
Culture & fun
Culture & fun
4.2

Rating details

5
37%
4
46%
3
14%
2
1%
1
2%
Office & workspace
Office & workspace
4.1

Rating details

5
33%
4
49%
3
16%
2
1%
1
1%

Rating details

5
15%
4
42%
3
35%
2
7%
1
1%

Rating details

5
26%
4
47%
3
21%
2
4%
1
2%

Rating details

5
32%
4
43%
3
19%
2
3%
1
3%

Rating details

5
37%
4
46%
3
14%
2
1%
1
2%

Rating details

5
33%
4
49%
3
16%
2
1%
1
1%
Let your voice be heard.

238 employee reviews

February 2024

Môi trường tốt để làm việc

5

 • Salary & benefits

  5

 • Training & learning

  5

 • Management cares about me

  5

 • Culture & fun

  5

 • Office & workspace

  5

Recommend

What I liked:

- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp.
- Đồng nghiệp thân thiện, luôn có tinh thần cầu tiến.
- Chế độ đãi ngộ rất tốt, bánh và cafe lúc nào cũng đầy ắp.
OT vừa phải sẽ có thêm chút tiền nhưng OT nhiều quá thì không có thời gian cho gia đình và sở thích cá nhân.

January 2024

Công ty phù hợp cho các bạn fresher

4

 • Salary & benefits

  4

 • Training & learning

  4

 • Management cares about me

  5

 • Culture & fun

  5

 • Office & workspace

  5

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Sign in now to see all reviews.
November 2023

Good Company

4

 • Salary & benefits

  3

 • Training & learning

  4

 • Management cares about me

  3

 • Culture & fun

  4

 • Office & workspace

  4

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

December 2023

Công ty tạm ổn với sinh viên mới ra trường

3

 • Salary & benefits

  2

 • Training & learning

  4

 • Management cares about me

  4

 • Culture & fun

  3

 • Office & workspace

  5

Doesn't recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

November 2023

Truyền thống "sa thải"

1

 • Salary & benefits

  2

 • Training & learning

  3

 • Management cares about me

  3

 • Culture & fun

  5

 • Office & workspace

  4

Doesn't recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

September 2023

Công ty tốt

4

 • Salary & benefits

  4

 • Training & learning

  4

 • Management cares about me

  4

 • Culture & fun

  4

 • Office & workspace

  4

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

August 2023

Lộ trình thăng tiến rõ ràng và benefit tốt

4

 • Salary & benefits

  4

 • Training & learning

  5

 • Management cares about me

  4

 • Culture & fun

  5

 • Office & workspace

  4

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

April 2023

Công ty tốt, phúc lợi ổn , phù hợp cho các bạn sinh viên mới ra trường

3

 • Salary & benefits

  3

 • Training & learning

  3

 • Management cares about me

  3

 • Culture & fun

  3

 • Office & workspace

  3

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

April 2023

Phúc lợi cho nhân viên tốt. Hiện tại đa số làm Remote/Hybrid

5

 • Salary & benefits

  4

 • Training & learning

  4

 • Management cares about me

  5

 • Culture & fun

  5

 • Office & workspace

  5

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

March 2023

Văn hóa mở, thân thiện

4

 • Salary & benefits

  4

 • Training & learning

  5

 • Management cares about me

  5

 • Culture & fun

  4

 • Office & workspace

  5

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Page views: 264,826