4.0
Recommend working here to a friend
Overall
4.0
Salary & benefits
3.6
Training & learning
3.9
Management cares about me
3.9
Culture & fun
4.2
Office & workspace
4.1

Let your voice be heard.

Review KMS Technology now

173 Employee Reviews

Công ty khá tốt về IT ở VN

Recommend
June 2020

What I liked

- Công ty có 1 số project sử dụng tech khá mới tuy vẫn còn 1 số project khá cũ.
- Manager luôn lắng nghe ý kiến ae nếu có khuất mắt gì.
- Mọi người ở đây trình độ khá good, có thể learning đc từ leader từ soft-skill tới hard-skill.
OT nếu request đc chi trả đàng hoàng và send payslip cho mấy ae. Còn nếu willing stay late thì đó là tuỳ ae.

Môi trường và con người cực tốt, Cty quan tâm nhân viên

Recommend
November 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Môi trường tốt cho những bạn fresher

Recommend
October 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Công ty tốt

Recommend
October 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Dự án tốt, môi trường khá, không biết cách trọng dụng nhân lực

Doesn't recommend
October 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

môi trường tốt, nhiều người kém nhưng làm cao, lương thấp

Recommend
October 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

cty tốt và quan tâm nhân viên

Recommend
September 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Môi trường thoải mái

Recommend
August 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

bây giớ khác xưa

Recommend
August 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Môi trường làm việc tốt, lương bổng cao, rõ ràng

Recommend
August 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.