KMS Technology Reviews

Ho Chi Minh, Da Nang, Ha Noi
Outsourcing
1000+
United States
Monday - Friday
No OT
Write review
4.0
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.6
Training & learning
3.9
Management cares about me
4.0
Culture & fun
4.1
Office & workspace
4.1

Let your voice be heard.

Review KMS Technology now
Write review

227 Employee Reviews

Môi trường thích hợp cho các intern

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
December 2022

What I liked

Văn phòng rộng rãi, mỗi tầng đều có pantry riêng
Giờ giấc tự do
Nhân viên được trang bị máy tính
Có nhiều project, có trợ cấp chi phí nếu thi đạt các chứng chỉ
Chế độ OT không được tính lương x2 như các công ty khác

Môi trường tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
November 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Mentor tận tình

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
October 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tốt cho Fresher học hỏi

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
January 2023

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty quy trình kém

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
November 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Phúc lợi tốt. Môi trg làm việc theo văn hóa Mỹ khá cởi mở

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
September 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường và đồng nghiệp tuyệt vời

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
August 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc tốt, cạnh tranh. Được cấp laptop Dell hoặc Macbook

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
July 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tốt cho Intern và Fresher

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
July 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Một nơi đáng làm việc

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
July 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Let your voice be heard.

Review KMS Technology now
Write review