KMS Technology Reviews

Ho Chi Minh, Da Nang, Ha Noi
Outsourcing
1000+
United States
Monday - Friday
No OT
Write review
4.0
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.6
Training & learning
3.9
Management cares about me
4.0
Culture & fun
4.2
Office & workspace
4.1

Let your voice be heard.

Review KMS Technology now
Write review

222 Employee Reviews

Chính sách công ty quan tâm đến nhân viên

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2022

What I liked

Các chính sách của công ty hỗ trợ rất nhiều cho nhân viên, giờ giấc làm việc thỏa mái, hỗ trợ chi phí học tập trên các nền tảng udemy, quan tâm tới nhân viên thông qua các event, lễ, tết, ...
Dự án đa dạng trên nhiều lĩnh vực, áp dụng nhiều công nghệ mới.
Vì giờ giấc tự do (nếu có OT thì vẫn được trả lương đầy đủ nhé)

Phúc lợi tốt. Môi trg làm việc theo văn hóa Mỹ khá cởi mở

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
September 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Môi trường và đồng nghiệp tuyệt vời

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
August 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc tốt, cạnh tranh. Được cấp laptop Dell hoặc Macbook

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
July 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tốt cho Intern và Fresher

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
July 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Một nơi đáng làm việc

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
July 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Chỗ thực tập tốt cho các bạn sinh viên

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
May 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tốt cho fresher và junior

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
May 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
May 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Not a good place to start your S.E career

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
April 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.