520 IT jobs in Ha Noi for you

Senior/ Lead Support Engineer (Java)

Ha Noi

Web (ReactJS) Team-lead

Ha Noi

Senior/ Team-lead Java

Ha Noi

Game Planner Programmer - Up to 1500$

Ha Noi
 • Môi trường chuyên nghiệp
 • Tham gia dự án Game lớn
 • Đồng nghiệp thân thiện

Game Server Programmer - Up to 2000$

Ha Noi
 • Môi trường chuyên nghiệp
 • Tham gia dự án Game lớn
 • Đồng nghiệp thân thiện

CV/CVCC Kiểm Thử (Tester)

Ha Noi

10 Software Dev (ASP.NET, JavaScript)

Ha Noi

Senior Integration Architect

Ha Noi

Senior Solution Architect

Ha Noi

Architect Lead

Ha Noi

DevOps Engineer

Ha Noi

IT Security Lead

Ha Noi

DevOps Lead

Ha Noi

Frontend Dev (Javascript, HTML, CSS)

Ha Noi
 • Lương thưởng hấp dẫn
 • Thử việc 100% lương
 • Được đào tạo thường xuyên

Software Support Engineer

Ha Noi
 • Attractive salary
 • English working environment
 • Cutting-edge technology

Bridge System Engineer in Viet Nam

Ha Noi

.NET Developer (ASP.NET/C#) Up $1700

Ha Noi
 • Working 5 days/week
 • Salary review: 2 times /year
 • 13th month & Performance bonus

Embedded Dev (C/C++/ Python) Up to $2000

Ha Noi
 • Opportunities to work abroad
 • Competitive salary package
 • Creative working enviroment

5 Automation Tester (SQL, QA/QC) forBank

Ha Noi
 • Mức lương hấp dẫn
 • Làm việc với các ngân hàng lớn
 • Công việc ổn định và lâu dài

[Up to 1500$] Mobile Games Unity (C#)

Ha Noi
 • Mức lương cạnh tranh
 • Cơ hội tiếp cận công nghệ mới
 • Môi trường làm việc thân thiện

Company Spotlight

POPS WorldWide Headline Photo
POPS WorldWide Ho Chi Minh

POPS Worldwide is a leading digital entertainment company & based in VN