534 IT jobs in Ha Noi for you

05 .NET Developers (ASP.NET, C#)

Ha Noi

10 Jr/Sr Java Developers (Spring, J2EE)

Ha Noi

Middle-level Software QA Engineer

Ha Noi
  • Salary: $600 - $900
  • Company trip and Team building
  • Free English teaching classes

PHP Devs (Javascript / MySQL) ~3000$

Ha Noi
  • Thưởng Lương tháng 13
  • Kiến tập sang Nhật
  • Team building thường xuyên

PHP Developer (Laravel) ~ 1200$

Ha Noi

05 Android Dev (Mobile Apps) (Upto$1500)

Ha Noi

Junior React Native Dev (JavaScript)

Ha Noi

2 Angular Dev (AngularJS/ Javascript)

Ha Noi

PHP Dev (MySQL, Javascript) - Upto$1000

Ha Noi

PHP Developer (Laravel, Backend)

Ha Noi

5 Fullstack Dev (Nodejs, Reactjs) ~2000$

Ha Noi

05 .NET DEV (C#,ASP.Net MVC,SQL)

Ha Noi

IT Support (Linux, SQL)

Ha Noi

Database Engineer (Oracle, System Admin)

Ha Noi

Developer - Co banking (PHP, C language)

Ha Noi

04 iOS Developers (Objective C, Swift)

Ha Noi

Fullstack (PHP-Laravel) Web Developers

Ha Noi
  • Nói không với OT
  • Cơ hội onsite, du lịch Nhật
  • Học tiếng Nhật miễn phí

02 NodeJS Devs (Database/ JavaScript)

Ha Noi

Android Developer

Ha Noi

Tư vấn giải pháp (Presales)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Company Spotlight

Ominext Headline Photo
Ominext Ha Noi

Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và tích hợp hệ thống thông tin y tế cho Nhật Bản