449 IT jobs in Ha Noi for you

Software Developer (Java, C#, MySQL)

Ha Noi

Senior Linux/Windows & GUI Developer

Ha Noi

Algorithm Dev (C++, C language, Linux)

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET)-Up to $1000

Ha Noi

20 Junior/ Senior PHP Developers - $1500

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Attractive income- up to 1500$
 • Good benefit package
 • Work with best developers

02 Team Leaders (JavaScript, HTML5)

Ha Noi

Game Designer (~ Up to 1.000 $)

Ha Noi

PHP Developer (Linux, MySQL) Upto $1500)

Ha Noi

5 PHP Developers (MySQL, Laravel)

Ha Noi

02 Senior PHP Developers (Laravel)

Ha Noi

R&D (Big data, Machine learning) ~1500$

Ha Noi

Java Web Developer (J2EE, Spring)

Ha Noi

PHP Developer [Up to $1500]

Ha Noi

15 Kỹ sư CNTT (Java, .NET, C/C++)

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Lương Up to $3000
 • Du lịch hàng năm
 • Thưởng lễ/quý/năm+tăng lươg

10 Software Dev (NodeJS, AngularJS, iOS)

Ha Noi
Da Nang
 • Salary up to $1200
 • Free English training
 • Full salary in probation time

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi

Front-end Dev (JavaScript, HTML5, CSS)

Ha Noi
 • Môi trường chuyên nghiệp
 • Cơ hội onsite nước ngoài
 • Cơ hội làm việc với KH quốc tế

Back-end Developer (C#, .NET, ASP.NET)

Ha Noi
 • Môi trường chuyên nghiệp
 • Cơ hội onsite nước ngoài
 • Cơ hội làm việc với KH quốc tế

.Net Dev (C#, SQL) At least 6mths exp

Ha Noi

Java Team Leader - IVR (Spring)

Ha Noi

Company Spotlight