2,368 IT Jobs For Chất Developers

Top Employers

Newest blog entries

OOP là gì? 4 đặc tính cơ bản của OOP

OOP (viết tắt của Object Oriented Programming) – lập trình hướng đối tượng là một phương pháp lập trình dựa trên khái niệm về lớp và đối tượng. OOP tập trung vào các đối tượng thao tác hơn là logic để thao tác chúng, giúp code dễ quản lý, tái sử dụng được và dễ […]

ERP là gì? ERP Specialist là làm gì?

ERP là viết tắt của Enterprise Resource Planning, nói đơn giản là một hệ thống quản lý doanh nghiệp. ERP Specialist là người chuyên đưa ra giải pháp để kết nối nhu cầu người dùng với các chức năng của hệ thống. Đọc phỏng vấn của ITviec với chị Trương Ánh Hồng – ERP Specialist […]