General information

Company type
IT Product
Company size
1000+ employees
Country
Vietnam
Working days
Monday - Saturday
Overtime policy
No OT

Company overview

Our key skills

Why you'll love working here

  • Môi trường đẩy nhanh phát triển năng lực
  • Nơi quy tụ nhân tài người Việt trên toàn cầu
  • Văn hóa thành công, đề cao sáng kiến
+3

Location

Ha Noi

Tower 2 (T26) Times City, 458 Minh Khai, Hai Ba Trung, Ha Noi

Ho Chi Minh

Five Star Tower (Up Coworking), 28bis Mac Dinh Chi, Ho Chi Minh., District 1, Ho Chi Minh

3 job openings

SUPER HOT
Posted 5 days ago

Senior Data Analyst

At office
Ha Noi
  • Môi trường đẩy nhanh phát triển năng lực
  • Nơi quy tụ nhân tài người Việt trên toàn cầu
  • Văn hóa thành công, đề cao sáng kiến
Posted 13 days ago

Senior Product Owner

At office
Ha Noi
  • Môi trường đẩy nhanh phát triển năng lực
  • Nơi quy tụ nhân tài người Việt trên toàn cầu
  • Văn hóa thành công, đề cao sáng kiến
Page views: 34,461