1,141 IT jobs in Vietnam for you

Tester (QA QC)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary and benefits
 • Flexible Working Hours
 • Training/ Onsite in Europe

Mac Developer (Swift, Objective C, C++)

Ho Chi Minh

Java Dev (OOP/MVC) ~ $1300

Ha Noi
 • Đóng bảo hiểm full lương
 • Tăng lương 2 lần/1 năm
 • Cơ hội du lịch Tokyo Nhật Bản

Sr Software Engineer (C#, ASP.NET, SQL)

Ho Chi Minh

Team Leader (C#, ASP.NET, SQL)

Ho Chi Minh

Senior PM with QA Responsibilities

Ha Noi

Senior PHP Developer

Ho Chi Minh

Mid to Lead Mobile App Dev (iOS/Android)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • Friendly & dynamic environment
 • Grow together with the company

Senior Java Dev (Đi làm Trước/Sau Tết)

Ha Noi

[Gấp] NodeJS Dev (Đi làm Trước/Sau Tết)

Ha Noi

Cloud Solution Architect (AWS, DevOps)

Ho Chi Minh

Mobile Developer (Android)

Ho Chi Minh

Senior Devops Engineer (Bonus)

Ho Chi Minh
Ho Chi Minh

E-commerce Product Manager (PTSP)

Ha Noi

Senior Python Developer (Bonus)

Ho Chi Minh
Ho Chi Minh

5 PHP Team Leader Upto $1700

Ho Chi Minh
 • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
 • Bonus dự án hàng tháng
 • Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt

IVI System Test Engineer

Ho Chi Minh

Software Engineer (Python, Integration)

Ho Chi Minh

8 .NET/C# Developers 2-4 yrs experience

Ho Chi Minh

10 Sr. .NET/ASP.NET/C# Developers $1K-3K

Ho Chi Minh

Company Spotlight

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.