1,337 IT jobs in Vietnam

Manual Tester

Ha Noi
 • Lương hấp dẫn: $600-$1100
 • Dự án metaverse top 10 global
 • Môi trường năng động số 1 VN

Golang Developer (MySQL/Linux)~$2500

Ha Noi
 • Salary Upto $2000 NET
 • Review lương 2 lần/năm
 • Bảo hiểm sức khỏe cao cấp

Python Developer (MySQL, PostgreSQL)

Ha Noi
 • Salary Upto $2000 NET
 • Review lương 2 lần/năm
 • Bảo hiểm sức khỏe cao cấp

Backend Developer (Java/ PHP/ NodeJS)

Ha Noi
 • Môi trường năng động, sáng tạo
 • Thu nhập theo giá trị đóng góp
 • Cơ hội thăng tiến, phát triển

iOS Developer (Objective C, Swift)

Ha Noi
 • Môi trường năng động, sáng tạo
 • Thu nhập theo giá trị đóng góp
 • Cơ hội thăng tiến, phát triển

iOS Developer (Objective C, Mobile)

Ha Noi
 • Môi trường năng động, sáng tạo
 • Thu nhập theo giá trị đóng góp
 • Cơ hội thăng tiến, phát triển

Senior Data Analyst (MySQL) ~Up to $2000

Ho Chi Minh
 • Thưởng KPI, thưởng Quý
 • Đặc biệt thưởng Bcoin siêu hot
 • 2020: thưởng đến 6 tháng lương