General information

Company type
IT Product
Company size
1000+ employees
Country
Vietnam
Working days
Monday - Friday
Overtime policy
No OT

Company overview

Why you'll love working here

 • Siêu dự án 2000 tỉ (Product)
 • Gói thu nhập tới 20 tháng lương + chế độ khác
 • Phát triển cùng Chuyên gia hàng đầu BCG, AWS,…
+2

Location

Ha Noi

Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Dong Da, Ha Noi

3 job openings

Posted 11 days ago

[DI5] Senior Java Spring Developer - MSB - DXD - 1Y535

At office
Ha Noi
 • Siêu dự án 2000 tỉ (Product)
 • Gói thu nhập tới 20 tháng lương + chế độ khác
 • Phát triển cùng Chuyên gia hàng đầu BCG, AWS,…
Posted 11 days ago

[DI5] Frontend Mobile (ReactJS, React Native) - 1Y550

At office
Ha Noi
 • Siêu dự án 2000 tỉ (Product)
 • Gói thu nhập tới 20 tháng lương + chế độ khác
 • Phát triển cùng Chuyên gia hàng đầu BCG, AWS,…
Posted 20 days ago

[DI5] Senior Tester (Automation/Manual) - MSB - 1Y539

At office
Ha Noi
 • Siêu dự án 2000 tỉ (Product)
 • Gói thu nhập tới 20 tháng lương + chế độ khác
 • Phát triển cùng Chuyên gia hàng đầu BCG, AWS,…
Companies
MSB
Page views: 19,287