Overall rating

4.0

10 reviews
5
20%
4
60%
3
20%
2
0%
1
0%

Recommend working here to a friend
Salary & benefits
Salary & benefits
3.3

Rating details

5
0%
4
50%
3
30%
2
20%
1
0%
Training & learning
Training & learning
3.8

Rating details

5
20%
4
50%
3
20%
2
10%
1
0%
Management cares about me
Management cares about me
3.4

Rating details

5
40%
4
20%
3
0%
2
20%
1
20%
Culture & fun
Culture & fun
3.9

Rating details

5
20%
4
50%
3
30%
2
0%
1
0%
Office & workspace
Office & workspace
4.1

Rating details

5
40%
4
50%
3
0%
2
0%
1
10%

Rating details

5
0%
4
50%
3
30%
2
20%
1
0%

Rating details

5
20%
4
50%
3
20%
2
10%
1
0%

Rating details

5
40%
4
20%
3
0%
2
20%
1
20%

Rating details

5
20%
4
50%
3
30%
2
0%
1
0%

Rating details

5
40%
4
50%
3
0%
2
0%
1
10%
Let your voice be heard.

10 employee reviews

March 2023

Công ty công nghệ tốt, đáng làm việc

4

 • Salary & benefits

  4

 • Training & learning

  4

 • Management cares about me

  2

 • Culture & fun

  3

 • Office & workspace

  4

Recommend

What I liked:

Được làm việc trên các công nghệ mới nhất thế giới
OT có lương hoặc nghỉ bù, phù hợp với nhu cầu bản thân

February 2023

Môi trường làm việc và phát triển bản thân tốt

4

 • Salary & benefits

  4

 • Training & learning

  4

 • Management cares about me

  4

 • Culture & fun

  4

 • Office & workspace

  4

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Sign in now to see all reviews.
August 2022

Môi trường cty khá tốt

4

 • Salary & benefits

  4

 • Training & learning

  4

 • Management cares about me

  4

 • Culture & fun

  4

 • Office & workspace

  4

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

August 2022

One Mount Distribution

5

 • Salary & benefits

  4

 • Training & learning

  5

 • Management cares about me

  5

 • Culture & fun

  5

 • Office & workspace

  4

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

August 2022

Nơi khởi đầu tốt nhưng là nơi ra đi nhanh

3

 • Salary & benefits

  2

 • Training & learning

  4

 • Management cares about me

  1

 • Culture & fun

  3

 • Office & workspace

  5

Doesn't recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

June 2022

Sếp tốt, môi trường làm việc trung bình.

3

 • Salary & benefits

  2

 • Training & learning

  2

 • Management cares about me

  5

 • Culture & fun

  4

 • Office & workspace

  1

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

June 2022

Sếp khối Data tổt. Lương thưởng khá hấp dẫn.

4

 • Salary & benefits

  4

 • Training & learning

  4

 • Management cares about me

  5

 • Culture & fun

  4

 • Office & workspace

  5

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

May 2022

Môi trường tốt cho các bạn Fresher và Junior, học hỏi được nhiều

4

 • Salary & benefits

  3

 • Training & learning

  3

 • Management cares about me

  2

 • Culture & fun

  3

 • Office & workspace

  5

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

February 2022

Môi trường làm việc perfect

5

 • Salary & benefits

  3

 • Training & learning

  5

 • Management cares about me

  5

 • Culture & fun

  5

 • Office & workspace

  5

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

December 2021

Môi trường làm việc tốt

4

 • Salary & benefits

  3

 • Training & learning

  3

 • Management cares about me

  1

 • Culture & fun

  4

 • Office & workspace

  4

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

3 job openings

SUPER HOT
Posted 5 days ago

Mobile Developer (Flutter)

At office
Ha Noi
 • Môi trường đẩy nhanh phát triển năng lực
 • Nơi quy tụ nhân tài người Việt trên toàn cầu
 • Văn hóa thành công, đề cao sáng kiến
SUPER HOT
Posted 3 days ago

Senior Backend Engineer (Java)

At office
Ha Noi
 • Môi trường đẩy nhanh phát triển năng lực
 • Nơi quy tụ nhân tài người Việt trên toàn cầu
 • Văn hóa thành công, đề cao sáng kiến
SUPER HOT
Posted 4 days ago

Senior Automation QC Engineer

At office
Ha Noi
 • Môi trường đẩy nhanh phát triển năng lực
 • Nơi quy tụ nhân tài người Việt trên toàn cầu
 • Văn hóa thành công, đề cao sáng kiến
Page views: 26,320