47 việc làm IT tại Khác

 • Attractive Salary and Performance Bonus
 • Health Care for Employees & Family, 18 paid leaves
 • Chance to travel onsite (in 49 countries)
Others
Ha Noi
 • Attractive Salary and Performance Bonus
 • Health Care for Employees & Family, 18 paid leaves
 • Chance to travel onsite (in 49 countries)
Hot
Others
Ha Noi
1 giờ trước
Hot
Ha Noi
Others
9 giờ trước
Hot
Ha Noi
Others
2 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Others
2 ngày trước
Hot
Ha Noi
Others
2 ngày trước
 • Thu nhập từ 1,000 – 1,500USD/tháng
 • Bố trí chỗ ở và phương tiện đi làm tại Campuchia
 • Phụ cấp vé máy bay thăm nhà: 6 lần/năm
Ho Chi Minh
Others
 • Thu nhập từ 1,000 – 1,500USD/tháng
 • Bố trí chỗ ở và phương tiện đi làm tại Campuchia
 • Phụ cấp vé máy bay thăm nhà: 6 lần/năm
Hot
Ho Chi Minh
Others
4 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Others
4 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Others
5 ngày trước
Hot
Others
Ho Chi Minh
7 ngày trước
Hot
Others
Ha Noi
7 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Others
8 ngày trước
Hot
Others
Ho Chi Minh
13 ngày trước