Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật
Viettel Group Headline Photo
Viettel Group Vietnam Big Logo

Viettel Group

Ho Chi Minh - Ha Noi

SHOW US YOUR WAY

15 việc làm IT tại Khác

SUPER HOT
Đăng 1 ngày trước

[Onsite] Chief Technology Officer (CTO)

Linh hoạt
Others
  • Professional and flexible working environment
  • Opportunity to work onsite abroad
  • Attractive salary and reward initiatives

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.