17 việc làm IT tại Khác cho bạn

Web Developer

Others

Android Developer

Others

Firmware engineer làm việc tại Nhật

Ho Chi Minh
Others
 • Làm việc lâu dài tại Nhật Bản.
 • Đào tạo tiếng Nhật miễn phí N5
 • Đào tạo kỹ năng làm việc.

Front-end Developer làm việc tại Nhật

Ho Chi Minh
Others
 • Làm việc lâu dài tại Nhật Bản.
 • Đào tạo tiếng Nhật miễn phí N5
 • Đào tạo kỹ năng làm việc.

Back-end Developer làm việc tại Nhật

Ho Chi Minh
Others
 • Làm việc lâu dài tại Nhật Bản.
 • Đào tạo tiếng Nhật miễn phí N5
 • Đào tạo kỹ năng làm việc.

Mobile Apps Developer (iOS/Android)

Ha Noi
Others

Senior Software Developer

Others

Full-stack Ruby on Rails Developer

Ha Noi
Others
 • Projects from top JP clients
 • Opportunity to relocate to JP
 • Opportunities to be key member

Senior .NET Developer (Nha Trang)

Others
Nhận các việc làm qua email

.NET or Angular Developers (Nha Trang)

Others
Ha Noi

Mobile App Developer (iOS) - Vietnam

Others

Backend Developer - .NET, Ruby (Vietnam)

Others

Mobile App Developer - Android

Others

Android Application Developer

Others

Ruby on Rails Developer.

Others

Graphic Designer

Others

ERP Software Developer (.NET, SQL)

Others

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Framgia Inc. Headline Photo

One of the leading technical IT group in Asia

Ha Noi