Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật
Mcredit - Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei Headline Photo
Mcredit - Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei Vietnam Big Logo

26 việc làm database tại Việt Nam

SUPER HOT
Đăng 3 ngày trước

Sr Machine Learning Engineer (Python, ML, AI)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • 20 days of leave per year
 • Regional learning opportunities
 • Premium healthcare for family
SUPER HOT
Đăng 3 ngày trước

AI Engineer (Python/R, Data Analyst)

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
 • Cơ hội thăng tiến cao trong công việc
 • Chế độ đãi ngộ và phúc lợi tốt
SUPER HOT
Đăng 6 ngày trước

Junior Backend Dev ( PHP - Laravel - SlimPHP )

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Personal Macbook Pro provided
 • Performance review twice a year
 • No OT
SUPER HOT
Đăng 6 ngày trước

Business Analyst ( English/SQL)

Linh hoạt
Ho Chi Minh
 • Product environment, startup mindset
 • Open, dynamic, international working environment
 • Great package, 18 leave days, travel to Europe

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.