Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
151-300 nhân viên
Quốc gia
Singapore
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6
Làm việc ngoài giờ

Giới thiệu công ty

Chuyên môn của chúng tôi

Backend: Golang, Frontend: React Js, Data: Spark

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

 • Top Salary, Awesome Benefits
 • Premium healthcare for 3 members in family
 • Grab to work, Lunch allowance for all employee
Our Products
What we believe in
+3

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Havana Tower - 132 Ham Nghi, District 1, Ho Chi Minh

Hà Nội

Diamond Flower Tower - 48 Le Van Luong, Thanh Xuan, Ha Noi

3 việc làm đang tuyển dụng

Đăng 16 ngày trước

Backend Engineer (Python, Go, Java)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Top Salary, Awesome Benefits
 • Premium healthcare for 3 members in family
 • Grab to work, Lunch allowance for all employee
Đăng 18 ngày trước

Product Manager - AGI / LLM for Banking Industry Apps.

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Top Salary, Awesome Benefits
 • Premium healthcare for 3 members in family
 • Grab to work, Lunch allowance for all employee
Đăng 22 ngày trước

Product Owner - AGI/LLM for Banking Industry Apps

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Top Salary, Awesome Benefits
 • Premium healthcare for 3 members in family
 • Grab to work, Lunch allowance for all employee
Số lượt xem trang: 68,721