Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
301-500 nhân viên
Quốc gia
Japan
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6
Làm việc ngoài giờ
Không có OT

Giới thiệu công ty

Chuyên môn của chúng tôi

Small agile team with Ruby on Rails, Swift and Kotlin

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

 • Hybrid working; Flexible time; Macbook Pro
 • L&D programs; 17 days off
 • 13.7 million B2C users; 140,000+ business customer
+2

Địa điểm

Hồ Chí Minh

ETown Central Building, 11 Doan Van Bo, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh

Hà Nội

11th Floor, TNR Tower, No 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da, Ha Noi

9 việc làm đang tuyển dụng

SUPER HOT
Đăng 3 ngày trước

Senior Front-end Engineer (React.JS, Next.JS)

Linh hoạt
Ha Noi - Ho Chi Minh
 • Hybrid working; Flexible time; Macbook Pro
 • L&D programs; 17 days off
 • 13.7 million B2C users; 140,000+ business customer
SUPER HOT
Đăng 4 ngày trước

Hybrid QA QC Lead/ Principal (Automation, Manual)

Linh hoạt
Ha Noi
 • Hybrid working; Flexible time; Macbook Pro
 • L&D programs; 17 days off
 • 13.7 million B2C users; 140,000+ business customer
SUPER HOT
Đăng 4 ngày trước

Ruby On Rails Engineer (Senior/Tech Lead)

Linh hoạt
Ho Chi Minh
 • Hybrid working; 17 days off; Macbook Pro
 • Tailored L&D programs for your growth
 • No.1 market - 13.7 million B2C users in Japan
SUPER HOT
Đăng 4 ngày trước

[HN] Principal Golang Engineer (Technical Leader)

Linh hoạt
Ha Noi
 • Competitive salary & benefits
 • Hybrid working, flexible time
 • Employee growth support
Đăng 10 ngày trước

Senior & Principal Automation QA/QC Engineer (Tester)

Linh hoạt
Ho Chi Minh
 • Hybrid working; Flexible time; Macbook Pro
 • L&D programs; 17 days off
 • 13.7 million B2C users; 140,000+ business customer
Đăng 10 ngày trước

Sr& Principal Hybrid QA/QC Engineer (Manual,Automation)

Linh hoạt
Ho Chi Minh
 • Hybrid working; Flexible time; Macbook Pro
 • L&D programs; 17 days off
 • 13.7 million B2C users; 140,000+ business customer
Đăng 8 ngày trước

[HN- (Hybrid Working)] Principal Java Engineer (Kotlin)

Linh hoạt
Ha Noi
 • Competitive salary & benefits
 • Hybrid working, flexible time
 • Employee growth support
NEW FOR YOU
Đăng 5 giờ trước

[HN] Senior Golang/Java Engineer (Japanese N2)

Linh hoạt
Ha Noi
 • Hybrid working; Flexible time; Macbook Pro
 • L&D programs; 17 days off
 • 13.7 million B2C users; 140,000+ business customer
Đăng 6 ngày trước

[HN] Lead/Senior Site Reliability Engineer (DevOps,AWS)

Linh hoạt
Ha Noi
 • Hybrid working; Flexible time; Macbook Pro
 • L&D programs; 17 days off
 • 13.7 million B2C users; 140,000+ business customer
Số lượt xem trang: 419,516