22 việc làm nhan vien thiet ke tại Việt Nam

Đăng 6 ngày trước

UI-UX Designer

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
Đăng 13 ngày trước

Senior UI-UX Designer

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Long-term bonus, excellent employee bonus
 • Active & young working environment
 • Great Experiences with AQV' projects
Đăng 25 ngày trước

Senior Product UI/UX Designer

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Attractive salary package & token bonus
 • Working on advanced blockchain technology
 • Talented long-time builders in crypto
Đăng 32 ngày trước

UI/UX Designer

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
SUPER HOT
Đăng 4 ngày trước

Senior Product Manager

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Career growth with US training opportunities
 • Supportive culture with work-life balance
 • Competitive compensation and benefits
Đăng 9 ngày trước

3D Artist (Game/Application)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Salary up to $2500
 • 13th month of salary
 • 100% salary on probation time

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.