33 việc làm nhan vien thiet ke tại Việt Nam

02 UI-UX designer (Mobile app)

Ha Noi
  • Lương, thưởng hấp dẫn
  • Đào tạo kỹ năng thường xuyên
  • Môi trường trẻ - sáng tạo

Senior Product Designer for apps (UI UX)

Ho Chi Minh
  • Working with Top AI Product
  • Onsite trip to Europe
  • Competitive salary, stocks
Designer UI-UX
14 ngày trước