46 việc làm nhan vien thiet ke tại Việt Nam

Hot
Ho Chi Minh
12 giờ trước
Hot
Ho Chi Minh
2 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
3 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
3 ngày trước
 • Competitive compensation
 • Health perks
 • Employee stock ownership
Ho Chi Minh
 • Competitive compensation
 • Health perks
 • Employee stock ownership
Hot
Ho Chi Minh
4 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
4 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
4 ngày trước
 • Mức lương rất hấp dẫn từ $1000 - $2000
 • Phỏng vấn duy nhất 1 vòng
 • Đầy đủ các phúc lợi cơ bản khác đi kèm
Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Mức lương rất hấp dẫn từ $1000 - $2000
 • Phỏng vấn duy nhất 1 vòng
 • Đầy đủ các phúc lợi cơ bản khác đi kèm
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
6 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
10 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
10 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
13 ngày trước
Ho Chi Minh
7 ngày trước
Ho Chi Minh
8 ngày trước
 • Flexible working time
 • 100% salary on probationary
 • Premium health care check
Ho Chi Minh
 • Flexible working time
 • 100% salary on probationary
 • Premium health care check
Ho Chi Minh
8 ngày trước