34 việc làm nhan vien thiet ke tại Việt Nam

UI/UX Designer

Ho Chi Minh
  • Yearly performance bonus
  • Technical training sessions
  • High-growth career path
UI-UX CSS Designer
6 ngày trước

UX/UI Designer

Ho Chi Minh
Da Nang
  • Engineering-focused company
  • Fast-moving, agile environment
  • High-growth career path
UI-UX Designer
7 ngày trước