939 việc làm IT tại Việt Nam cho bạn

Solution Architect

Ho Chi Minh
  • ACB Healthcare
  • Áp dụng công nghệ mới nhất

Sr Python Developer (Django 1year)-1500$

Ho Chi Minh

03 Junior JavaScript Devs (HTML5/CSS)

Ha Noi

Automation Test Engineer (Java / Python)

Ha Noi

02 Jr/Sr Mobile Apps Devs (Android, iOS)

Ha Noi

02 Tester [Temporary Contract ~ 01 year]

Ha Noi

Sr Frontend Dev (JavaScript, HTML5, CSS)

Ho Chi Minh

Senior UI-UX Designer

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, SQL)

Ho Chi Minh

03 iOS Developer (Objective C/ Swift)

Ha Noi

iOS Developer (Swift and Objective-C)

Ho Chi Minh

Software QA Engineer (Manual)

Ho Chi Minh

Tester ~1500$ (Manual, Automation)

Ha Noi

3 Back-End Dev (NodeJS, Laravel) ~ $1200

Ho Chi Minh

Java Developer (SQL, Spring)

Ho Chi Minh

Web Developer (NodeJS/ PHP)

Ho Chi Minh

Project Manager (Japanese) Up to $2000

Ha Noi

Team Leader (PHP, MySQL) - Up to $1500

Ha Noi

03 Java Developers

Ho Chi Minh
  • Competitive salary
  • Long term projects
  • Performance and Tet bonus

PHP Developer (MVC, MySQL, Laravel ,WP)

Ho Chi Minh
  • Cơ hội thử thách với dự án lớn
  • Cơ hội tiếp cận công nghệ mới
  • Môi trường làm việc tốt

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

National Australia Bank in partnership with PYCOGROUP Headline Photo
National Australia Bank in partnership with PYCOGROUP Ho Chi Minh

NAB is landing in Vietnam!