Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật
Mcredit - Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei Headline Photo
Mcredit - Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei Vietnam Big Logo

793 việc làm IT tại Việt Nam

SUPER HOT
Đăng 3 giờ trước

Junior Frontend Developer (VueJS/ Angular/TypeScript )

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Personal Macbook Pro provided
 • Performance review twice a year
 • No OT
SUPER HOT
Đăng 5 giờ trước

[Onsite] Chief Technology Officer (CTO)

Linh hoạt
Others
 • Professional and flexible working environment
 • Opportunity to work onsite abroad
 • Attractive salary and reward initiatives
SUPER HOT
Đăng 6 giờ trước

[HN] Senior Golang/Java Engineer (Japanese N2)

Linh hoạt
Ha Noi
 • Hybrid working; Flexible time; Macbook Pro
 • L&D programs; 17 days off
 • 13.7 million B2C users; 140,000+ business customer
SUPER HOT
Đăng 6 giờ trước

Junior Business Analyst

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Được công nhận năng lực, phát triển nhân tài
 • Văn hóa yêu thương đoàn kết
 • Đặt con người là yếu tố hàng đầu
SUPER HOT
Đăng 6 giờ trước

Senior Full-Stack Web Developer (ReactJS)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Competitive salary & Amazing colleagues
 • Hybrid working model & Learning Culture
 • A fast growing technology startup
SUPER HOT
Đăng 7 giờ trước

(Manual) QA/QC Engineer

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Full Social Insurance, Premium Insurance
 • Budget For Learning & Training Course
 • Flexible working time, Full salary in probation
SUPER HOT
Đăng 7 giờ trước

Front-End Developer (VueJS/Angular - Typescript)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Full Social Insurance, Premium Insurance
 • Budget For Learning & Training Course
 • Flexible working time, Full salary in probation
SUPER HOT
Đăng 7 giờ trước

Data Engineers (Chính Thức/ Cộng Tác Viên)

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Competitive Salary & Benefits
 • Training course and certificates
 • The preferences when using the services of the Vin
SUPER HOT
Đăng 7 giờ trước

Senior Business Analyst (Chính Thức/ Cộng Tác Viên)

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Competitive Salary & Benefits
 • Training course and certificates
 • The preferences when using the services of the Vin
SUPER HOT
Đăng 7 giờ trước

QA Automation Lead

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Flexibility to perform
 • Careers without boundaries
 • Learning and development opportunities
SUPER HOT
Đăng 7 giờ trước

Full-stack Developer (TypeScript, JavaScript)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Salary review 2 times per year
 • PTI insurance package
 • Year end & quarterly bonus
SUPER HOT
Đăng 8 giờ trước

Data Engineer (Junior - Senior) Up to $2500

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Môi trường TRẺ, TÀI NĂNG, nhiều cơ hội phát triển
 • Công ty Product: hệ thống lớn, không ngừng tối ưu
 • Thu nhập cạnh tranh (500$ - 2000$), chế độ hấp dẫn
SUPER HOT
Đăng 8 giờ trước

QA Automation Engineer (QA QC, Tester)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Stock options
 • Vietnam labor law contract with full benefits.
 • 13th month salary
SUPER HOT
Đăng 8 giờ trước

Ruby On Rails Developer (Ruby/SQL)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Stock options
 • Vietnam labor law contract with full benefits.
 • 13th month salary
SUPER HOT
Đăng 9 giờ trước

PHP Developer Up to $2000

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Môi trường TRẺ, TÀI NĂNG, nhiều cơ hội phát triển
 • Công ty Product: hệ thống lớn, không ngừng tối ưu
 • Thu nhập cạnh tranh (500$ - 2000$), chế độ hấp dẫn
SUPER HOT
Đăng 9 giờ trước

Fullstack Developer (Node.js, Vue)

Linh hoạt
Ho Chi Minh
 • Flexible working time (Hybrid)
 • Competitive salary, bonus, expenses and allowances
 • Chance to upgrade current position
SUPER HOT
Đăng 9 giờ trước

[Remote] Leader Back-End Developer (Golang, MySQL)

Làm từ xa
Ho Chi Minh
 • International projects and teams
 • high degree of business autonomy
 • focus on personal growth

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.