1813 việc làm IT tại Việt Nam

Senior .Net Developer (C#, MVC)

Ho Chi Minh
 • Competitive Remuneration
 • Annual Bonus and 13th Salary
 • 15 Annual Leave
.NET C# MVC
15 phút trước

Backend Developer (C#, .NET, ASP.NET)

Ha Noi
 • Dẫn đầu thị trường
 • Cơ hội thử thách và phát triển
 • Môi trường làm việc năng động

Remote Solution Architect (Java) ~ 4000$

Ha Noi
 • Competitive salary package
 • Work with world’s top talents
 • Professional environment
Java Golang Cloud
15 phút trước

Senior Backend Engineer(Golang / Java)

Ha Noi
 • English-speaking environment
 • Truly value members' opinion
 • Build user-centric culture
Golang English Java
15 phút trước

IT - Big Data Engineer

Ho Chi Minh
 • Không gian làm việc hiện đại
 • Lương thưởng cực kỳ cạnh tranh
 • Áp dụng công nghệ mới nhất
Java Python Scala
15 phút trước

Frontend Dev (JavaScript/ReactJS) $2000

Ha Noi
 • Du lịch 1-2 lần/năm
 • Được đào tạo về chuyên môn
 • Cơ hội thăng tiến, phát triển

Frontend Engineer(Senior / Middle)

Ha Noi
 • English-speaking environment
 • Truly value members' opinion
 • Build user-centric culture