35 việc làm lap trinh vien .net tại Việt Nam

SUPER HOT
Đăng 4 ngày trước

Principle .NET Developer

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • Very attractive starting income
  • Insightful mentorship from Experts & C-level
  • Ownership on international projects
SUPER HOT
Đăng 6 ngày trước

.NET Developer (C#, JavaScript)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • Cùng nhau thử thách với các kĩ thuật mới
  • Môi trường thân thiện, chế độ nghỉ phép hấp dẫn
  • Chính sách thưởng và du lịch công ty hàng năm
SUPER HOT
Đăng 6 ngày trước

C# Leader Developer (.NET)

Linh hoạt
Ho Chi Minh
  • Flexible working time (Hybrid)
  • Competitive salary, bonus, expenses and allowances
  • Chance to upgrade current position
HOT
Đăng 17 ngày trước

.NET Developer

Tại văn phòng
Ho Chi Minh

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.