75 việc làm lap trinh vien .net tại Việt Nam

Exp / Senior .NET Full Stack Developer

Ho Chi Minh
 • Attractive salary and benefits
 • Flexible Working Hours
 • Training/ Onsite in Europe
.NET C# ASP.NET
7 giờ trước

.NET Developer (ASP. NET, C#)

Ho Chi Minh
 • Attractive Net Salary Package
 • Project & Loyalty Bonus
 • English tuition fee support
ASP.NET C# .NET
1 ngày trước

.NET Developer (VB.NET, C#, ASP.NET MVC)

Ho Chi Minh
 • New technologies
 • Balanced workplace
 • Competitive Salary and bonus
.NET C# ASP.NET
1 ngày trước

05 .NET Developer (C#, VB.NET) ~$1,200

Ha Noi
Da Nang
 • Salary up to $1200, PV online
 • Phúc lợi tốt, flexible time
 • Review tăng lương hàng năm
.NET C# Java
1 ngày trước

Web Developer (.NET/Angular/JavaScript)

Da Nang
 • Cutting-edge cloud technology
 • Attractive benefits and salary
 • Signup bonus 20M VND

.NET Developer (ASP. NET, SQL, English)

Ho Chi Minh
 • Yearly performance bonus
 • Provide laptop, Screen
 • Good working environment
.NET SQL ASP.NET
2 ngày trước

Full Stack Developer (C#, .Net, ReactJS)

Ho Chi Minh
 • Sign-on Bonus
 • 13th month & Performance Bonus
 • Private Health Insurance
.NET ReactJS VueJS
2 ngày trước

.NET Developer (MVC, JavaScript)

Ha Noi
 • Mức lương thỏa thuận
 • Môi trường hiện đại, năng động
 • Các chính sách đãi ngộ tốt

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi
 • Mức lương rất hấp dẫn
 • Cơ hội phát triển nghề nghiệp
 • Môi trường trẻ & năng động
.NET C# ASP.NET
3 ngày trước