Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật
Viettel Group Headline Photo
Viettel Group Vietnam Big Logo

Viettel Group

Ho Chi Minh - Ha Noi

SHOW US YOUR WAY

19 việc làm asp.net tại Việt Nam

SUPER HOT
Đăng 1 ngày trước

.NET Tech Lead (ASP.NET, C#)

Tại văn phòng
Ha Noi - Ho Chi Minh
  • Attractive salary package
  • Working with big international clients
  • Advanced AON health insurance
Đăng 14 ngày trước

Web Developer (ASP.NET Core MVC/Web API)

Linh hoạt
Ho Chi Minh
  • Salary based on your abilities and contribution
  • Project and performance bonus
  • Opportunity to be on site in the USA
Đăng 20 ngày trước

Applications Developer III (JavaScript, ASP.NET / MVC)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • Attractive salary
  • 13th month salary
  • 15 days paid annual leave
Đăng 26 ngày trước

.NET Developer

Tại văn phòng
Ho Chi Minh

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.