82 việc làm asp.net tại Việt Nam

Backend Developer (C#, .NET, ASP.NET)

Ha Noi
 • Dẫn đầu thị trường
 • Cơ hội thử thách và phát triển
 • Môi trường làm việc năng động
.NET C# ASP.NET
2 ngày trước

7 Senior .NET (C#, OOP, ASP.NET) ~$1800

Ha Noi
 • Xét tăng lương 2 lần/ năm
 • Teambuilding 2 lần/ năm
 • Thường dự án, cuối năm hâp dẫn
.NET C# ASP.NET
2 ngày trước

.NET Developer (ASP.NET/ C#/ SQL Server)

Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus
ASP.NET C# SQL
3 ngày trước

[Mid/Senior] .NET Develop (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh
Da Nang
 • Remote working 2 days/week
 • Private Health Insurance
 • Technical/Lunch Allowance
.NET C# ASP.NET
3 ngày trước