73 việc làm asp.net tại Việt Nam cho bạn

02 ASP.NET Developer (.NET, C#)

Ho Chi Minh

Sitecore Expert (ASP.NET, C#)

Ha Noi

.NET Developer (ASP.NET, VB.NET)

Ho Chi Minh

.NET Developer (ASP.NET, C#)

Ha Noi
 • Yearly trips cùng gia đình
 • Sản phẩm cho hàng triệu user
 • Tăng lương 2 lần/năm + thưởng

03 .Net Developers (ASP.NET, Sitecore)

Ho Chi Minh

[Huế]C# Dev (SQL, ASP.NET) Upto$800

Da Nang

Software Dev (.NET Core, SQL, ASP.NET)

Ha Noi

[Hanoi] 08 .NET Devs (ASP.NET/C#)

Ha Noi
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Làm việc với Tech masters
 • Đồng đội nhiệt tình, vui vẻ

3 Experience .NET Dev (C#, ASP.NET, MVC)

Ha Noi
 • 13th month salary &bonus
 • Half day-off for 8/3 & 20/10
 • 2 compensatory days off /month

2 Senior .NET (C#, OOP, ASP.NET)

Ha Noi

05 .NET Developers (C#/ ASP.NET)

Ha Noi

Developer (C#, .NET, ASP.NET)- Up to 25M

Ha Noi

DOTNET Developer (ASP.NET,C#)

Ho Chi Minh

C#/ASP.NET Application Developer (SQL)

Ho Chi Minh

Software Engineer (ASP.NET, SQL)

Ho Chi Minh

.NET Developer (ASP.NET, SQL)

Ho Chi Minh

05 ASP.NET Devs (C#, MySQL) - All Levels

Ha Noi

[Urgent] 4 .Net Developer (C#, ASP.Net)

Ho Chi Minh

.NET Developer (ASP.NET, SQL) - Up 1500$

Ha Noi
 • Lương hấp dẫn cạnh tranh
 • Cơ hội thăng tiến cực cao
 • Đào tạo chuyên nghiệp

Solution Architect (.NET/ASP.NET/C#)

Ha Noi
 • Flexible time, No OT
 • NET pay
 • AON Premium Healthcare

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

ITviec Headline Photo
ITviec Ho Chi Minh

Ít nhưng mà chất