83 việc làm asp.net tại Việt Nam cho bạn

Remote .NET Full-stack Web Dev (ASP.NET)

Ho Chi Minh

.NET Developer (ASP.Net,C#)

Ho Chi Minh
Ha Noi

05 ASP.NET Developer (C#, MVC, HTML)

Ha Noi

Senior .NET Developer (ASP.NET, VB.NET)

Ho Chi Minh

04 Developers (.NET, ASP.NET, C#)

Ha Noi

Senior .NET Developer (ASP.NET, SQL)

Ho Chi Minh
 • Work directly with Norway team
 • Chance to go onsite in Norway
 • Flexible working environment

5 Jr/Sr .NET Devs(ASP.NET, C#)Up to1800$

Ho Chi Minh

02 Web Developers (C#,MVC, ASP.NET)

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET) Up to $1000

Ha Noi

Mid/Sr.NET Dev (ASP.NET, C#)

Ha Noi
 • Chế độ lương thưởng hấp dẫn
 • Môi trường làm việc toàn cầu
 • Cơ hội phát triển sự nghiệp
Nhận các việc làm ASP.NET qua email

C# Developer ( ASP.NET, Winform/WPF)

Ha Noi
 • 120 ngày nghỉ mỗi năm
 • Cơ chế thưởng hấp dẫn
 • Môi trường trẻ trung, vui vẻ

Software Developer (C#, ASP.NET,MVC)

Others

05 .NET Devs - All Level (ASP.NET, C#)

Ha Noi
 • Team with the best technology
 • Very challenging environment
 • Good salary higher than others

Senior .Net Engineer (C# , ASP.NET)

Ho Chi Minh
 • Competitive salary & bonus
 • Flexible working time, less OT
 • Oversea Business Trip

02 .NET Developers (ASP.NET, C#)

Ha Noi

10 Middle ~ Leader .Net (ASP.Net,C#)

Ho Chi Minh
 • Technical Allowance
 • Gasoline/Lunch Support Fee
 • 13th Bonus/Performance Bonus

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi

.NET Team Leader (ASP.NET)

Ha Noi

Senior .NET Developer (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh

.Net Developer (C#/ASP.NET)-Up to $1,500

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Athena Studio Headline Photo
Athena Studio Ho Chi Minh

Athena Studio (http://www.athena.studio) - Playful workplace of smart and creative talent