Chính Sách Bảo Mật

Read English version here.

ITviec được đăng ký tại 60 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. (“ITviec”, “chúng tôi, của chúng tôi”) là đơn vị dẫn đầu trong thị trường cung cấp quảng cáo và tuyển dụng trực tuyến cho chuyên ngành IT. ITviec đóng vai trò là bộ điều khiển dữ liệu thông tin cá nhân thu được từ các khách hàng của mình với nhu cầu về dịch vụ tuyển dụng và thông tin cá nhân do ứng viên nộp hồ sơ đăng tuyển.

Chính sách bảo mật này mô tả cách dữ liệu của bạn được thu thập, sử dụng, xử lý và chuyển tiếp và những quyền của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn.

Thu thập thông tin của bạn

Mục đích chính của chúng tôi là tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tuyển dụng. Chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng đối với các cơ hội việc làm IT và tạo điều kiện thuận lợi cho việc nộp đơn xin việc cho nhà tuyển dụng thông qua trang web của chúng tôi. Để thực hiện nghĩa vụ pháp lý và kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để giúp bạn tìm được công việc phù hợp, cải tiến dịch vụ của chúng tôi và phân tích, khắc phục các khiếm khuyết. Để sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi các dữ liệu cá nhân của bạn như tên, địa chỉ email và hồ sơ ứng tuyển của bạn.

Trong quá trình tuyển dụng, chúng tôi cũng có thể lưu trữ thêm những thông tin có thể quan trọng khác.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Để có thể cung cấp sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn, thông tin của bạn sẽ được lưu lại, xử lý và tiết lộ bởi chúng tôi theo các cách sau:

 • Để tạo thuận lợi cho quá trình tuyển dụng, chúng tôi kết hợp thông tin của bạn với các cơ hội việc làm IT;
 • Cho phép thông tin chi tiết về các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn được xem bởi những công ty mà chúng tôi cảm thấy có thể quan tâm đến bạn.
 • Cho phép chúng tôi gửi cho bạn dịch vụ email “Job Robot” của chúng tôi, dù có sự đồng ý hoặc không đồng ý rõ ràng từ bạn. Dịch vụ này sẽ gửi email cho bạn các thông tin về các công việc mới nhất có liên quan đến lĩnh vực và kinh nghiệm chuyên môn của bạn. Trường hợp bạn được gửi thông tin chi tiết về công việc thông qua dịch vụ “Job Robot,” bạn có thể hủy đăng ký các cập nhật đó bất cứ lúc nào bằng nhấp vào link hủy đăng ký ở cuối mỗi email “Job Robot,”
 • Thông báo cho bạn về các cơ hội việc làm IT và các bài tập IT mà chúng tôi cho rằng có thể bạn quan tâm;
 • Cập nhật cho bạn về hàng hoá và dịch vụ do đối tác kinh doanh bên thứ ba của chúng tôi cung cấp liên quan đến ngành của bạn. Bạn có thể chọn không tham gia bất cứ lúc nào từ các email như vậy bằng cách nhấp vào link hủy đăng ký.
 • Bảo vệ mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi với bạn như một người sử dụng trang web của chúng tôi;
 • Thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ (liên quan đến lĩnh vực của bạn và sở thích nghề nghiệp của bạn) do chúng tôi hoặc các công ty trong nhóm của chúng tôi cung cấp thông qua các công cụ quảng cáo của chúng tôi. Những thông tin này có thể bao gồm thông tin về các ứng cử viên / chuyên gia tư vấn đã đăng ký gần đây, các hội thảo khách hàng đang sắp xếp, cập nhật thị trường, các phần mềm mới hoặc các khoá đào tạo mà bạn có thể quan tâm;
 • Thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi.
 • Thông báo cho bạn về những thay đổi dịch vụ của chúng tôi.
 • Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với các công ty liên kết, các đại lý, các nhà cung cấp hoặc các bên cung cấp dịch vụ khác để thực hiện các chức năng thay mặt cho chúng tôi (như các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây, dịch vụ phân tích, dịch vụ tiếp thị và quảng cáo (ví dụ như Meta Platforms, Inc. hoặc Google LLC hoặc các công ty liên kết của họ, v.v) và các chuyên gia tư vấn độc lập và các cố vấn chuyên môn. Khi một bên thứ ba thực hiện hành động thay mặt cho chúng tôi và trong các trường hợp được áp dụng khác, chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực thương mại hợp lý để yêu cầu bên đó tuân theo các thực tiễn bảo mật được quy định trong Chính sách bảo mật này hoặc có các biện pháp bảo mật bổ sung để bảo vệ thông tin của bạn. Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba không liên kết trừ trường hợp việc chia sẻ đó được cho phép trong Chính sách bảo mật này.

Quyền truy cập của bạn đối với dữ liệu được lưu trữ, thay đổi và phản đối của bạn đối với việc xử lý dữ liệu

Bạn có thể liên hệ chúng tôi tại itviec+privacy@itviec.com trong trường hợp bạn:

 • Có bất kỳ yêu cầu nào về thông tin của bạn mà chúng tôi đang có;
 • Mong muốn xác nhận những thay đổi về thông tin của bạn hoặc chỉnh sửa những thông tin mà chúng tôi đang có về bạn;
 • Có bất kỳ yêu cầu nào về quá trình xử lý thông tin cá nhân của bạn tại ITviec;
 • Quyết định bất cứ lúc nào rằng bạn không muốn nhận những email quảng cáo từ chúng tôi hoặc các công ty trong nhóm chúng tôi. Trong trường hợp đó, bạn vui lòng nhấp vào link huỷ đăng ký ở phía cuối mỗi email quảng cáo của chúng tôi hoặc gửi email yêu cầu huỷ đăng ký đến itviec+unsub@itviec.com;

Hyperlinks

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và không được bao gồm trong bản tuyên bố này. Nếu bạn truy cập vào các trang web khác thông qua các liên kết từ trang web của chúng tôi, nhà khai thác các trang web đó có thể thu thập thông tin của bạn, chúng sẽ được sử dụng bởi họ theo chính sách bảo mật của họ, có thể khác với chúng tôi.

Chất lượng dữ liệu

Chúng tôi tin tưởng vào bạn để đảm bảo rằng thông tin của bạn là hoàn chỉnh, chính xác và đúng với hiện tại. Xin vui lòng thông báo cho chúng tôi kịp thời về bất kỳ sự thay đổi hoặc không chính xác nào trong thông tin của bạn.

Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi lưu dữ liệu của bạn nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ tuyển dụng trong tương lai cho bạn và để quản lý mối quan hệ kinh doanh. Trong trường hợp quan hệ kinh doanh chấm dứt, chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân của bạn theo các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Các biện pháp an ninh

Chúng tôi có các biện pháp an toàn kỹ thuật và tổ chức phù hợp để đảm bảo sự an toàn cho thông tin của bạn và để bảo vệ nó trước hành động cố ý hoặc vô tình thao túng, hủy hoại, mất mát hoặc truy cập trái phép.

Bất chấp những nỗ lực của chúng tôi về bảo mật, điều quan trọng cần lưu ý là Internet không phải là phương tiện truyền thông an toàn. Thông tin cá nhân được truyền thông qua internet có thể bị chặn bởi người khác. Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi qua trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này và nhập dữ liệu cá nhân của bạn, bạn chấp nhận và tự chịu mọi rủi ro nếu có trong mọi trường hợp (bao gồm cả trường hợp do sơ suất của chúng tôi).

Những thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi Chính sách Bảo mật của chúng tôi bất cứ lúc nào theo ý của chúng tôi. Mọi thay đổi chúng tôi thực hiện đối với Chính sách Bảo mật của chúng tôi trong tương lai sẽ được đăng trên trang này. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra Chính sách Bảo mật này bất cứ khi nào bạn truy cập trang web của chúng tôi để biết bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào.

COOKIE LÀ GÌ?

Cookie là một tập tin nhỏ chứa chữ cái và số mà chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt hoặc ổ cứng của máy tính nếu bạn đồng ý. Cookie chứa thông tin được chuyển tới ổ cứng máy tính của bạn.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG NHỮNG LOẠI COOKIE NÀO?

Chúng tôi sử dụng 2 loại cookie trên trang web của chúng tôi:

‘Session Cookie’

Đây là các cookie tạm thời, chỉ tồn tại trong khoảng thời gian bạn truy cập trang web (hoặc nghiêm túc hơn, cho đến khi bạn đóng trình duyệt sau khi truy cập trang web). Cookie phiên giúp trang web của chúng tôi nhớ những gì bạn đã chọn trên trang trước, do đó tránh phải nhập lại thông tin. Trên trang web của chúng tôi, các cookie này không chứa thông tin cá nhân và không thể sử dụng để xác định bạn.

‘Persistent Cookie’

Đây là các cookie vẫn còn trên thiết bị của bạn sau khi bạn đã truy cập trang web của chúng tôi. Các cookie này giúp chúng tôi xác định bạn là khách truy cập duy nhất (bằng cách lưu trữ số ngẫu nhiên được tạo ra).

TẠI SAO CHÚNG TÔI SỬ DỤNG COOKIE?

Để điều chỉnh trang web của chúng tôi sao cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn, chúng tôi sử dụng các công nghệ khác nhau, bao gồm cookie, để cho phép chúng tôi phân biệt bạn với những người dùng khác trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng cookie để:

 • Nhận diện và đếm số người dùng truy cập và các trang hoặc các phần khác nhau của một trang mà họ đã truy cập trên trang của chúng tôi;
 • Xem người dùng sử dụng trang web như thế nào. Vì dụ, chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web phổ biến được cung cấp bởi Google Inc. Google Analytics sử dụng cookie để giúp chúng tôi phân tích cách người dùng truy cập trang web của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi cải tiến cách hoạt động của trang web của chúng tôi bằng cách đảm bảo rằng người dùng truy cập đang tìm kiếm những gì họ đang tìm kiếm một cách dễ dàng. Tìm hiểu thêm về cách các cookie này được sử dụng trên trang Bảo mật của Google.
 • Khi bạn sử dụng ITviec.com, cookie quảng cáo sẽ được đặt trên máy tính của bạn để chúng tôi có thể hiểu bạn quan tâm đến điều gì. Đối tác quảng cáo hiển thị hình ảnh của chúng tôi, AdRoll, cho phép chúng tôi giới thiệu đến bạn những mẫu quảng cáo của chúng tôi trên các [trang web của công ty khác] dựa trên trải nghiệm của bạn tại ITviec.com. Các kỹ thuật mà đối tác của chúng tôi sử dụng không thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện hoặc số điện thoại của bạn. Bạn có thể truy cập vào trang này để chọn không tham gia AdRoll và hiển thị quảng cáo từ đối tác của AdRoll (trong đó có ITviec).

Tóm lại, bằng cách sử dụng cookie, chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi và cho phép chúng tôi liên tục cải tiến trang web và dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Cookie của chúng tôi đã được thiết lập trong trình duyệt của chúng tôi và chúng tôi sẽ giả định rằng bạn đồng ý thông qua việc sử dụng cokkie liên tục trên trang web của chúng tôi. Bạn có thể tắt một số cookie nhất định như được trình bày dưới đây. Nếu bạn tắt các cookie này, chúng tôi không thể đảm bảo trang web sẽ hoạt động như thế nào với bạn.

QUẢN LÝ COOKIE CỦA BẠN

Bật cookie sẽ đảm bảo bạn nhận được trải nghiệm người dùng tối ưu từ trang web của chúng tôi.

Hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể tắt chức năng này bất cứ lúc nào và thiết lập trình duyệt của bạn để thông báo cho bạn bất cứ khi nào một cookie được gửi đi. Bạn có thể sử dụng cài đặt trình duyệt để chặn tất cả hoặc một số cookie. Xin lưu ý rằng nếu bạn chặn tất cả các cookie bạn không thể truy cập vào tất cả hoặc một phần của trang web của chúng tôi.

Thay đổi cài đặt cookie của bạn khác nhau trong các trình duyệt khác nhau. Để dễ dàng cho bạn, chúng tôi đã bao gồm các hướng dẫn về thay đổi cài đặt của bạn trong các trình duyệt phổ biến nhất dưới đây:

KHÔNG THAM GIA GOOGLE’S DOUBLECLICK

Bất kỳ ai không muốn sử dụng cookie DoubleClick của Google đều có thể chọn không tham gia. Lựa chọn “không tham gia” này chỉ dành riêng cho trình duyệt mà bạn đang sử dụng khi bạn nhấp vào nút “Chọn không tham gia” tại đây.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ KIỂM TRA COOKIE CÓ ĐƯỢC KÍCH HOẠT HAY KHÔNG TRÊN NỀN TẢNG WINDOWS

Microsoft Internet Explorer

1. Chọn ‘Công cụ’ ở phía trên cùng của trình duyệt và sau đó chọn ‘Lựa chọn Internet’ sau đó nhấp vào tab ‘Bảo mật’ 2. Đảm bảo rằng mức độ Bảo mật của bạn được đặt thành Trung bình hoặc thấp hơn, để cho phép cookie trong trình duyệt của bạn 3. Cài đặt trên mức Trung bình sẽ tắt cookie trong trình duyệt của bạn.

Mozilla Firefox

1. Chọn ‘Công cụ’ ở phía trên cùng của trình duyệt và sau đó chọn ‘Lựa chọn’ 2. Sau đó nhấp vào biểu tượng ‘Bảo mật’ 3. Nhấp vào Cookies, và chọn ‘cho phép trang web cài đặt cookies’.

Google Chrome

1. Chọn ‘Công cụ’ ở phía trên cùng của trình duyệt và sau đó chọn ‘Lựa chọn’ 2. Nhấp vào tab ‘Phía dưới hood’, đến khu vực ‘Bảo mật’, và chọn nút ‘Cài đặt Nội dung’ 3. Chọn ‘cho phép cài đặt dữ liệu cá nhân’.

Safari

1. Chọn biểu tượng ‘cog’ ở phía trên cùng của trình duyệt và chọn ‘Quyền ưu tiên’ 2. Chọn ‘Bảo vệ’ và đánh dấu vào lựa chọn ‘Chặn cookie của bên thứ ba và quảng cáo’ 3. Chọn ‘Lưu’. Cách để kiểm tra cookie đã được bật dành cho nền tảng apple Microsoft Internet Explorer 5.0 trên OSX 1. Chọn ‘Khám phá’ ở phía trên cùng của trình duyệt và chọn ‘Quyền ưu tiên’ 2. Kéo xuống phần ‘Cookies’ bên dưới ‘File nhận được’ 3. Chọn ‘Không bao giờ hỏi’.

Safari on OSX

1. Chọn ‘Safari’ ở phía trên cùng của trình duyệt và chọn ‘Quyền ưu tiên’ 2. Nhấp ‘Bảo vệ’ sau đó nhấp ‘Chấp nhận cookie’ 3. Chọn ‘Chỉ từ trang web mà bạn trỏ tới’