ELCA

Ho Chi Minh

ELCA is a leading Swiss Information Technology Services Company

271 việc làm IT tại Hà Nội

SUPER HOT
Đăng 4 giờ trước

Senior Backend Engineer (Python/Golang/Java)

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Competitive Salary & Benefits
 • Training course and certificates
 • The preferences when using the services of the Vin
HOT
SUPER HOT
Đăng 7 giờ trước

Senior/Lead PHP Web Developer~2500$

Linh hoạt
Ho Chi Minh - Ha Noi
 • Young and active environment of technical talents
 • Up to 18 days AL and premium health-care benefits
 • Career path, Recognition and reward program
SUPER HOT
Đăng 10 giờ trước

SQL Server Software Engineer (MS SQL/Database)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh - Ha Noi
 • Attractive Salary + Bonus & Benefits
 • Amazing Global Clients
 • Product & Engineering Environment
SUPER HOT
Đăng 10 giờ trước

Umbraco - .NET Developer (C#, JavaScript)

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Global growth with experienced engineers
 • Innovative, balanced, creative culture
 • Competitive salary, benefits, training
SUPER HOT
Đăng 11 giờ trước

Software Engineer (.Net/Java/SQL)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh - Ha Noi
 • Attractive Salary + Bonus & Benefits
 • Amazing Global Clients
 • Product & Engineering Environment
SUPER HOT
Đăng 11 giờ trước

System Engineer (Cloud, AWS, Azure, GCP)

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Attactive salary package
 • Flexible & dynamic working style
 • Onsite opportunity in Japan
SUPER HOT
Đăng 11 giờ trước

Senior Backend Engineer (Java)

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Môi trường đẩy nhanh phát triển năng lực
 • Nơi quy tụ nhân tài người Việt trên toàn cầu
 • Văn hóa thành công, đề cao sáng kiến
SUPER HOT
Đăng 22 giờ trước

Fullstack developer (PHP, JavaScript, Java) Up to $2500

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Salary up to $2500
 • 13-month salary package
 • MacBook Pro support

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.