445 việc làm IT tại Hà Nội cho bạn

06 PHP Developers (Laravel, Zend)

Ha Noi

CVCC vận hành hệ thống lưu trữ & CSDL

Ha Noi

Team Leader ( Java, .NET )

Ha Noi

Mobile Dev (React Native, iOS)$1000-1500

Ha Noi
 • Competitive salary
 • 13th + performance salary
 • Young & friendly environment

[Urgent] 3 Senior Android Developers

Ha Noi
 • Thưởng 2 lần/năm
 • Tăng lương 2 lần/năm
 • 16 ~17 ngày nghỉ có lương/năm

Frontend Developer (Upto 2000$ NET)

Ha Noi
 • Salary Upto $2000 NET
 • Review lương 2 lần/năm
 • Mức đóng bảo hiểm full lương

R&D Engineer (Machine Learning/NLP)

Ha Noi
 • Salary Upto $2000 NET
 • Review lương 2 lần/năm
 • Mức đóng bảo hiểm full lương

03 Android Engineer [Up to $1800]

Ha Noi
 • Competitive Salary
 • Profressional environment
 • Young and Talent colleague

01 Java Engineer (Spring, Struts,..)

Ha Noi
 • Competitive Salary
 • Profressional environment
 • Young and Talent colleague

PHP Developer (Laravel/Cake)

Ha Noi
 • Salary Upto $2000 NET
 • Review lương 2 lần/năm
 • Mức đóng bảo hiểm full lương

Senior PHP Developer (Laravel) Upto$2000

Ha Noi

Android Developer

Ha Noi
 • Bonus up to 15th month salary.
 • Premium insurance
 • Foreign language allowance

03 .NET Developers (ASP.NET, MVC)

Ha Noi
 • Daily Supply of Fruits & Drink
 • Company Trip 2 times/year
 • Premium healthcare insurance

Kỹ Sư Cầu Nối (BrSE)

Ha Noi
 • Xét tăng lương 2 lần/ năm
 • Lương khởi điểm,thưởng hấp dẫn
 • Cơ hội làm việc tại NHẬT

System Admin (Java, SQL)

Ha Noi

Java Backend Developer (Spring, SQL)

Ha Noi

System Security Engineer (Database)

Ha Noi

DevOps Engineer (AWS, Cloud)

Ha Noi

Senior PHP Dev (NoSQL, NodeJS)

Ha Noi
 • Attractive bonus
 • Affirm your self-worth
 • Excellent annually trip

Firmware developer - Junior

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Woowa Brothers Headline Photo
Woowa Brothers Ho Chi Minh

Woowa Brothers Viet Nam