407 việc làm IT tại Hà Nội cho bạn

Front-end Developer - Upto $1300

Ha Noi
  • Working 5 days/week
  • Salary review: 2 times /year
  • 13th month & Performance bonus

Frontend Engineer (JavaScript, ReactJS)

Ha Noi

Front-End Developer (ReactJS)

Ha Noi

50 Java Software Developer

Ha Noi

CV Quản trị hệ thống-System Admin

Ha Noi
  • Chế độ lương thưởng cạnh tranh
  • Cơ hội học hỏi, thăng tiến
  • Không yêu cầu kinh nghiệm

Java Developer up to 1500$

Ha Noi
  • Chế độ lương thưởng cạnh tranh
  • Cơ hội học hỏi, thăng tiến
  • Không yêu cầu kinh nghiệm

Backend Developer (Python)- Up to 1500$

Ha Noi

Backend Developers (Java, NodeJS)

Ha Noi

.Net Developer (C#, SQL)

Ha Noi

Automation Test Engineer (English)

Ha Noi

Senior ReactJS Developer (JavaScript)

Ha Noi

Data Scientist (Java, Python, SQL)

Ha Noi

Java Engineer (Spring, Oracle)

Ha Noi

[URGENT] 02 BrSE - KỸ SƯ CẦU NỐI

Ha Noi

Frontend Dev (JavaScript,HTML,CSS)~1200$

Ha Noi

50 Kỹ sư Tư vấn – tích hợp hệ thống

Ha Noi

Frontend Dev (ReactJS, JavaScript)~$2000

Ha Noi

Kỹ sư Phần mềm - Tích hợp Hệ thống(Java)

Ha Noi

Gấp - Java Dev (Spring/J2EE) upto 1200$

Ha Noi

Tester Leader (Automation)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

VDC in partnership with PYCOGROUP Headline Photo
VDC in partnership with PYCOGROUP Ho Chi Minh

LOOKING FOR A PLACE TO MAKE YOUR MARK? LOOK NO FURTHER.