299 việc làm IT tại Hà Nội cho bạn

Application Software Dev (C++, C#, .NET)

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET) Up to $1200

Ha Noi

Java Fullstrack Spring Framework & VueJS

Ha Noi

Lead Support Engineer / System Admin

Ha Noi

Tester (QA QC)

Ha Noi

PHP Developer (MVC, OOP)

Ha Noi

03 Junior JavaScript Devs (HTML5/CSS)

Ha Noi

03 iOS Developer (Objective C/ Swift)

Ha Noi

C# Developer (ASP.NET)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Tester ~1500$ (Manual, Automation)

Ha Noi

02 Automation Tester - Up to 32M

Ha Noi

Project Manager (Japanese) Up to $2000

Ha Noi

Team Leader (PHP, MySQL) - Up to $1500

Ha Noi

Senior UX-UI Designer UPTO 1200$

Ha Noi

Android Developer (Java)

Ha Noi

PHP Team Leader (NodeJS)

Ha Noi

Lập trình viên C#/ C++/ SQL

Ha Noi

03 iOS Devs (Swift, Objective C) ~$1500

Ha Noi
  • Lương, thưởng hấp dẫn
  • Được làm việc với đối tác lớn
  • Môi trường trẻ - sáng tạo

Software Development Part Leader

Ha Noi
  • Competitive offer
  • 29 days of paid leave
  • Training opportunies in Korea

03 Developers (C#, ASP.NET, .NET)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.