Ngày có hiệu lực: Ngày 1 tháng 7 năm 2023

Read English version here.

ITviec được đăng ký tại 60 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. (“ITviec”, “chúng tôi, của chúng tôi”) là đơn vị dẫn đầu trong thị trường cung cấp dịch vụ tuyển dụng trực tuyến và giải pháp quảng cáo chuyên ngành IT. ITviec đóng vai trò là bộ điều khiển dữ liệu thông tin cá nhân thu thập được từ các khách hàng của mình với nhu cầu về dịch vụ tuyển dụng và thông tin cá nhân được gửi bởi ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển cũng như các giải pháp phù hợp với tuyển dụng.

Chính sách bảo mật này mô tả cách thức thu thập, sử dụng, xử lý và chuyển tiếp dữ liệu của bạn cũng như những quyền lợi của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân.

Mục đích thu thập thông tin của bạn

Đối với người dùng cá nhân

Mục đích chính của chúng tôi là tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tuyển dụng. Chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng đối với các cơ hội việc làm IT và tạo điều kiện thuận lợi cho việc nộp hồ sơ ứng tuyển cho nhà tuyển dụng và nhà cung cấp dịch vụ tuyển dụng thông qua trang web của chúng tôi. Để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý và kinh doanh của mình, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi sử dụng và truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Và chúng tôi sử dụng thông tin này để giúp bạn tìm kiếm công việc phù hợp, khuyến khích bạn nhận lời mời, giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ, yêu cầu bạn tham gia khảo sát/hoạt động marketing, thông báo cho bạn về các cập nhật/thông tin quan trọng, tạo ra báo cáo thống kê về thị trường lao động, tuân thủ các luật/quy định có liên quan, và phân tích và khắc phục các khuyết điểm. Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân (nhưng một số thông tin là tùy chọn) như tên, địa chỉ email, tên đường, thành phố, tiểu bang/tỉnh, mã bưu điện, quốc gia, số điện thoại, mức lương hiện tại, URL trang web cá nhân của bạn, tuổi/ngày sinh, quốc tịch, lịch sử học vấn, kỹ năng, khả năng ngôn ngữ, sở thích, giới tính, các mối quan tâm của bạn, và Sơ yếu lý lịch/Thông tin người dùng của bạn.

Trong quá trình tuyển dụng, chúng tôi cũng có thể lưu trữ thêm thông tin như lịch sử quy trình đăng ký và/hoặc tuyển dụng, hành vi của bạn trên trang web của chúng tôi, cookie (được đề cập tại điều khoản khác), thông tin thiết bị có thể quan trọng đối với việc cung cấp dịch vụ thành công.

Đối với Nhà tuyển dụng/ Khách hàng

Mục tiêu chính của chúng tôi là hỗ trợ quá trình tuyển dụng và cung cấp nguồn lực cho khách hàng. Chúng tôi cung cấp một nền tảng để khách hàng đăng tuyển các công việc của họ và tìm kiếm ứng viên phù hợp thông qua nền tảng và/hoặc dịch vụ của chúng tôi. Để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý và kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng mà họ cung cấp khi sử dụng và truy cập trang web. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để giúp bạn tìm kiếm ứng viên, hồ sơ, khuyến khích bạn gửi lời mời, giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ, yêu cầu bạn tham gia khảo sát/hoạt động marketing, thông báo cho bạn về các cập nhật/thông tin quan trọng, tạo ra báo cáo thống kê về thị trường lao động, tuân thủ các luật/quy định có liên quan, và phân tích và khắc phục các khuyết điểm. Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, bao gồm dữ liệu cá nhân thuộc về tổ chức (nhưng một số thông tin là tùy chọn), như tên, địa chỉ email, địa chỉ đường phố, thành phố, tiểu bang/tỉnh, mã bưu chính, quốc gia, số điện thoại, tuổi/ngày sinh và quốc tịch.

Trong quá trình tuyển dụng, chúng tôi cũng có thể lưu trữ thêm thông tin như lịch sử quy trình tuyển dụng, hành vi của bạn trên trang web của chúng tôi, cookie (được chỉ định tại điều khoản khác) có thể quan trọng đối với việc cung cấp dịch vụ thành công

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Để có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn và khách hàng, thông tin của bạn sẽ được thu thập và chuyển ngay đến các máy chủ và/hoặc hệ thống đặt bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, sau đó chúng tôi sẽ lưu giữ, xử lý và công bố theo các cách sau:

 • Để tạo thuận lợi cho quá trình tuyển dụng, chúng tôi kết hợp thông tin của bạn với các cơ hội việc làm IT;
 • Cho phép các khách hàng của chúng tôi, những người mà chúng tôi cho rằng họ quan tâm đến bạn, có thể thấy thông tin chi tiết về các kỹ năng cũng như kinh nghiệm của bạn.
 • Cho phép chúng tôi gửi cho bạn dịch vụ email “Job Robot”, dù có sự đồng ý hoặc không đồng ý rõ ràng từ bạn. Dịch vụ này sẽ gửi email cho bạn các thông tin về các công việc mới nhất có liên quan đến lĩnh vực và kinh nghiệm chuyên môn của bạn. Trường hợp bạn nhận được thông tin chi tiết về công việc thông qua dịch vụ “Job Robot”, bạn có thể hủy đăng ký các cập nhật đó bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào link hủy đăng ký ở cuối mỗi email “Job Robot”,
 • Thông báo cho bạn về các cơ hội việc làm IT và các nhiệm vụ hợp đồng IT mà chúng tôi cho rằng có thể bạn quan tâm;
 • Thông báo cho bạn và khách hàng của chúng tôi về trạng thái tài khoản;
 • Cập nhật cho bạn về hàng hoá và dịch vụ do đối tác kinh doanh của chúng tôi cung cấp liên quan đến lĩnh vực của bạn. Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào từ các email này bằng cách sử dụng link hủy đăng ký.
 • Duy trì mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi với bạn như một người sử dụng trang web của chúng tôi;
 • Thông báo cho bạn về các hoạt động marketing như khảo sát, chiến dịch chia sẻ các câu chuyện IT, chương trình khuyến mãi, v.v.
 • Thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ (liên quan đến lĩnh vực và sở thích nghề nghiệp của bạn) do chúng tôi hoặc các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi cung cấp thông qua các công cụ quảng cáo. Những thông tin này có thể bao gồm thông tin về ứng viên / chuyên gia tư vấn, các hội thảo của khách hàng, thông tin cập nhật thị trường, các phần mềm mới hoặc các khoá đào tạo mà bạn có thể quan tâm;
 • Thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn, khách hàng và chúng tôi.
 • Thông báo cho bạn về những thay đổi dịch vụ của chúng tôi.
 • Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với các công ty liên kết, các đại lý, các nhà cung cấp hoặc các bên cung cấp dịch vụ khác để thực hiện các chức năng thay mặt cho chúng tôi (như các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây (ví dụ: Amazon Web Services, Viettel, Sendgrid hoặc các công ty liên kết của nó, ….), dịch vụ phân tích, (ví dụ: Google LLC, Kibana, Mixpanel, Amplitude, CleverTap hoặc các công ty liên kết của nó,…),  , CMS (ví dụ: WordPress hoặc các công ty liên kết của nó, v.v.), CRM (ví dụ: Microsoft, Capsule hoặc các công ty liên kết của nó, v.v.), HRM (ví dụ: Recruitee hoặc các công ty liên kết của nó, v.v.), dịch vụ tiếp thị và quảng cáo (ví dụ: Meta Platforms, Inc. hoặc Google LLC, VNG Corporation, CocCoc, RTB House hoặc các công ty liên kết của nó, v.v.), Công cụ khảo sát (ví dụ: Survey Monkey, Khaosat.me hoặc các công ty liên kết của nó, v.v.), Công cụ AI phát sinh (ví dụ: Open AI hoặc các công ty liên kết của nó, v.v.) và các tư vấn viên bên ngoài và các cố vấn chuyên nghiệp. Những cá nhân và tổ chức này sẽ xử lý dữ liệu cá nhân được chia sẻ bởi chúng tôi. Khi một bên thứ ba thực hiện hành động thay mặt cho chúng tôi và trong các trường hợp được áp dụng khác, chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực thương mại hợp lý để yêu cầu bên đó tuân theo các quy định trong Chính sách bảo mật này hoặc có các biện pháp bảo mật bổ sung để bảo vệ thông tin của bạn. Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba không liên kết trừ trường hợp việc chia sẻ đó được cho phép trong Chính sách bảo mật này.

Quyền truy cập của bạn đối với dữ liệu được lưu trữ, thay đổi và phản đối của bạn đối với việc xử lý dữ liệu

Bạn có thể liên hệ chúng tôi tại itviec+privacy@itviec.com trong trường hợp:

 • Có bất kỳ yêu cầu nào về thông tin của bạn mà chúng tôi đang có;
 • Mong muốn xác nhận những thay đổi về thông tin của bạn hoặc chỉnh sửa những thông tin mà chúng tôi đang có về bạn;
 • Có bất kỳ yêu cầu, phản hồi hoặc khiếu nại nào liên quan đến việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Việc phản hồi, khiếu nại khi có vướng mắc, yêu cầu sẽ được thực hiện theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • Không còn muốn nhận email marketing từ chúng tôi hoặc các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi;
 • Muốn xóa tất cả hoặc một phần dữ liệu cá nhân của bạn khỏi ITviec. Để tránh nghi ngờ, chúng tôi không chịu trách nhiệm xóa dữ liệu mà chúng tôi đã gửi cho khách hàng của mình qua email hoặc các phương thức khác mà chúng tôi không thể kiểm soát. Bất kể yêu cầu xóa của bạn, chúng tôi có thể lưu trữ tất cả dữ liệu đã xử lý từ dữ liệu thu thập được chẳng hạn như dữ liệu người dùng được mã hóa hoặc ẩn danh.

Hyperlinks

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và không thuộc phạm vi bảo mật này. Nếu bạn truy cập vào các trang web khác thông qua các liên kết từ trang web của chúng tôi, các nhà điều hành của những trang web đó có thể thu thập thông tin của bạn, và thông tin đó sẽ được sử dụng theo chính sách bảo mật riêng của họ, có thể khác với chính sách của chúng tôi.

Chất lượng dữ liệu

Chúng tôi tin tưởng vào bạn để đảm bảo rằng thông tin của bạn là hoàn chỉnh, chính xác và đúng với hiện tại. Xin vui lòng thông báo cho chúng tôi kịp thời về bất kỳ sự thay đổi hoặc không chính xác nào trong thông tin của bạn.

Lưu trữ dữ liệu

Khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ tuyển dụng trong tương lai và để quản lý mối quan hệ kinh doanh. Chúng tôi có quyền lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn vĩnh viễn từ thời điểm bạn đăng ký mở tài khoản cho đến khi bạn yêu cầu xóa nó. Và chúng tôi cũng có quyền lưu trữ vĩnh viễn dữ liệu đã được xử lý như dữ liệu được mã hóa, dữ liệu thống kê, dữ liệu trong hệ thống big data và dữ liệu khác không thể xác định được. Trong trường hợp quan hệ kinh doanh chấm dứt, chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân của bạn theo các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Các biện pháp an ninh

Chúng tôi có các biện pháp an toàn kỹ thuật và tổ chức phù hợp để đảm bảo tính bảo mật cho thông tin của bạn và để bảo vệ nó trước hành động cố ý hoặc vô tình thao túng, hủy hoại, mất mát hoặc truy cập trái phép.

Bất chấp những nỗ lực của chúng tôi để bảo mật thông tin, điều quan trọng cần lưu ý là Internet không phải là phương tiện truyền thông an toàn. Thông tin cá nhân được truyền thông qua internet có thể bị chặn bởi người khác. Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi qua trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này và cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn, bạn chấp nhận rằng chúng tôi không đảm bảo bất kỳ sự bảo mật, khả dụng, ổn định và hiệu suất nào của trang web, trừ trách nhiệm được quy định bởi pháp luật.

Những thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

Mọi thay đổi chúng tôi thực hiện đối với Chính sách Bảo mật này trong tương lai sẽ được đăng tải trên trang này. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra ngày hiệu lực của chính sách này bất cứ khi nào bạn truy cập trang web của chúng tôi để cập nhật bất kỳ thay đổi nào từ phía chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc tại trang web khi có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách của mình.

Dự phòng ưu tiên: Giữa công ty chúng tôi và khách hàng, đã được ký kết một Thỏa thuận cho việc cung cấp dịch vụ và trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa các điều khoản của Thỏa thuận dịch vụ và Chính sách Bảo mật hoặc Điều khoản & Điều kiện, thì các điều khoản của Thỏa thuận dịch vụ sẽ được ưu tiên áp dụng. Đối với các vấn đề không được quy định trong Thỏa thuận dịch vụ, thì sẽ áp dụng các quy định của Chính sách Bảo mật và Điều khoản & Điều kiện.

COOKIE LÀ GÌ?

Cookie là một tập tin nhỏ chứa chữ cái và số mà chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt hoặc ổ cứng máy tính của bạn nếu bạn đồng ý. Cookie chứa thông tin được chuyển đến ổ cứng máy tính của bạn.

Chúng tôi sử dụng những loại Cookie nào?

Chúng tôi sử dụng 2 loại cookie trên trang web của chúng tôi:

‘Session Cookie’

Đây là các cookie tạm thời, chỉ tồn tại trong khoảng thời gian bạn truy cập vào trang web (hoặc chính xác hơn, cho đến khi bạn đóng trình duyệt sau khi truy cập trang web). Session cookie giúp trang web của chúng tôi ghi nhớ những lựa chọn của bạn ở trang trước, để tránh việc phải nhập thông tin lại. Trên trang web của chúng tôi, các cookie này không chứa thông tin cá nhân và không thể sử dụng để xác định bạn.

‘Persistent Cookie’

Đây là các cookie vẫn còn trên thiết bị của bạn sau khi bạn đã truy cập trang web của chúng tôi. Các cookie này giúp chúng tôi xác định bạn là khách truy cập duy nhất (bằng cách lưu trữ số ngẫu nhiên được tạo ra).

Tại sao chúng tôi sử dụng Cookie?

Để điều chỉnh trang web của chúng tôi sao cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn, chúng tôi sử dụng các công nghệ khác nhau, bao gồm cả cookie, để cho phép chúng tôi phân biệt bạn với những người dùng khác trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng cookie để:

 • Nhận diện và đếm số người dùng truy cập và các trang hoặc các phần khác nhau của một trang mà họ đã truy cập trên trang web của chúng tôi;
 • Xem người dùng thay đổi các truy cập trong trang web như thế nào. Vì dụ, chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web phổ biến được cung cấp bởi Google Inc. Google Analytics sử dụng cookie để giúp chúng tôi phân tích cách người dùng truy cập trang web của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi cải tiến cách hoạt động của trang web ví dụ như đảm bảo rằng người dùng có thể truy cập và tìm kiếm một cách dễ dàng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách sử dụng cookie này trên trang Bảo mật của Google. Không chỉ có Google Analytics, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cookie của bạn cho quảng cáo số hóa như Google Ads, Facebook Ads và các công cụ phân tích sản phẩm khác.
 • Khi bạn sử dụng ITviec.com, cookie quảng cáo sẽ được đặt trên máy tính của bạn để chúng tôi có thể hiểu bạn quan tâm đến điều gì. Đối tác quảng cáo hiển thị hình ảnh của chúng tôi, AdRoll, cho phép chúng tôi giới thiệu đến bạn những mẫu quảng cáo của chúng tôi trên các [trang web của công ty khác] dựa trên trải nghiệm của bạn tại ITviec.com. Các kỹ thuật mà đối tác của chúng tôi sử dụng không thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện hoặc số điện thoại của bạn. Bạn có thể truy cập vào trang này để chọn không tham gia AdRoll và hiển thị quảng cáo từ đối tác của AdRoll (trong đó có ITviec).

Tóm lại, bằng cách sử dụng cookie, chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi và cho phép chúng tôi liên tục cải tiến trang web và các dịch vụ dành cho bạn. Cookie đã được thiết lập trong trình duyệt của chúng tôi và chúng tôi sẽ giả định rằng bạn đồng ý thông qua việc sử dụng lên tục trên trang web của chúng tôi. Bạn có thể tắt một số cookie nhất định như được đề cập dưới đây. Nếu bạn tắt các cookie này, chúng tôi không thể đảm bảo cách trang web hoạt động cho bạn.

Quản lý Cookie của bạn

Bật cookie sẽ đảm bảo bạn nhận được trải nghiệm người dùng tối ưu từ trang web của chúng tôi.

Hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể tắt chức năng này bất cứ lúc nào và thiết lập trình duyệt của bạn để thông báo cho bạn bất cứ khi nào cookie được gửi đi. Bạn có thể sử dụng cài đặt trình duyệt để chặn tất cả hoặc một số cookie. Xin lưu ý rằng nếu bạn chặn tất cả các cookie, bạn không thể truy cập vào tất cả hoặc một phần trang web của chúng tôi.

Việc sửa đổi hoặc hủy kích hoạt cài đặt cookie của bạn sẽ khác nhau trong các trình duyệt khác nhau. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra hướng dẫn của từng trình duyệt.