48 việc làm IT tại Đà Nẵng cho bạn

Full Stack Web Developer JavaScript,.NET

Da Nang

Game Server/ Back-End Dev - C#/ Java

Ha Noi
Da Nang

10 Senior C/ C++ Developers

Da Nang
 • Attractive income
 • Work in major projects
 • FPT Care and other benefits

Senior Back-end Developer

Da Nang

03 Web System Developers

Da Nang

10 Dev .Net và 5 vận hành thẻ Way4

Ha Noi
Da Nang
 • Lương net lên tới 1500$
 • Việc ổn định, lâu dài
 • Hỗ trợ chế độ nviên ngoại tỉnh

[Urgent] Web Designer (UI/UX)

Da Nang
 • Private Health Insurance
 • Gasoline/Lunch/Coffee Support
 • 13th Bonus/Performance Bonus

30 Java Developers (Spring )

Da Nang

10 .Net Devs - All level (ASP.NET/C#)

Ho Chi Minh
Da Nang
 • Private Health Insurance
 • Gasoline/Lunch Support Fee
 • 13th Bonus/Performance Bonus

Senior Embedded Developer (C++,QT)

Ho Chi Minh
Da Nang

[Upto $1300] 15 PHP Dev (Laravel, MySQL)

Ha Noi
Da Nang

Automation Tester

Ho Chi Minh
Da Nang

Blockchain Automation Test Engineer

Da Nang
Ho Chi Minh

Senior iOS Developer (Mobile Apps)

Ho Chi Minh
Da Nang

[DAD] 04 PHP Developers ($500 ~ $1000)

Da Nang
 • Attractive salary and bonus
 • Friendly working environment
 • Training from Japanese experts

Senior Web And Mobile Developer

Ho Chi Minh
Da Nang

Front-end Dev (ReactJS/Angular/VueJS)

Da Nang

01 Project Manager

Da Nang

UI-UX Designer

Da Nang

[DN] .NET Developer (Up to $1,500 NET)

Da Nang

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

DEK Technologies Headline Photo
DEK Technologies Ho Chi Minh

An Australian outsourcing design company with experience in all aspects of project life cycle