Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật
Mcredit - Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei Headline Photo
Mcredit - Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei Vietnam Big Logo

19 việc làm azure tại Việt Nam

SUPER HOT
Đăng 2 ngày trước

Senior/Lead DevOps Engineer (AWS/Cloud/Azure, English)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh - Da Nang
  • We truly value your thoughts and opinions
  • Global and professional
  • Flexible time
SUPER HOT
Đăng 3 ngày trước

Cloud DevOps Engineer (AWS/Azure, CI/CD, English)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • Competitive salary, Long-term product
  • PVI Health Insurance
  • 13th month salary, Bonus, Happy Friday
Đăng 24 ngày trước

Cloud DevOps Engineer (AWS/Azure System Admin, English)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • Competitive salary, Long-term product
  • PVI Health Insurance
  • 13th month salary, Bonus, Happy Friday

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.