Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
51-150 nhân viên
Quốc gia
Australia
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6
Làm việc ngoài giờ
Không có OT

Giới thiệu công ty

Chuyên môn của chúng tôi

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

  • Attractive Salary + Bonus
  • Premium healthcare package for you and your family
  • Upskill with FlexLearn Program
+3

Địa điểm

Hồ Chí Minh

81 Cao Thang, Ward 3, District 3, Ho Chi Minh
Số lượt xem trang: 26,719