5 việc làm product designer tại Việt Nam

Đăng 18 ngày trước

Senior Product UI/UX Designer

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • Attractive salary package & token bonus
  • Working on advanced blockchain technology
  • Talented long-time builders in crypto
Đăng 25 ngày trước

Senior Product Designer (UI/UX)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • 20 days of leave per year
  • Regional learning opportunities
  • Premium healthcare for family

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.