Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Lĩnh vực công ty
Dịch Vụ Tài Chính
Quy mô công ty
301-500 nhân viên
Quốc gia
Japan
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6
Làm việc ngoài giờ
Không có OT

Giới thiệu công ty

Chuyên môn của chúng tôi

Small agile team with Ruby on Rails, Swift and Kotlin

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

 • Hybrid working; Flexible time; Macbook Pro
 • L&D programs; 17 days off
 • 13.7 million B2C users; 140,000+ business customer
+2

Địa điểm

Hồ Chí Minh

ETown Central Building, 11 Doan Van Bo, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh

Hà Nội

11th Floor, TNR Tower, No 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da, Ha Noi

10 việc làm đang tuyển dụng

SUPER HOT
Đăng 3 ngày trước

Ruby On Rails Engineer (Senior/Tech Lead)

Linh hoạt
Ho Chi Minh - Ha Noi
 • Hybrid working; 17 days off; Macbook Pro
 • Tailored L&D programs for your growth
 • No.1 market - 13.7 million B2C users in Japan
SUPER HOT
Đăng 2 ngày trước

[HN] SRE Lead/Manager (DevOps, AWS)

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Hybrid working; Flexible time; Macbook Pro
 • L&D programs; 17 days off
 • 13.7 million B2C users; 140,000+ business customer
SUPER HOT
Đăng 3 ngày trước

[HN] - QA Manager

Linh hoạt
Ha Noi
 • Hybrid working; Flexible time; Macbook Pro
 • L&D programs; 17 days off
 • 13.7 million B2C users; 140,000+ business customer
SUPER HOT
Đăng 3 ngày trước

HCM - Principal/Architect QA Automation Engineer (SDET)

Linh hoạt
Ho Chi Minh
 • Hybrid working; Flexible time; Macbook Pro
 • L&D programs; 17 days off
 • 13.7 million B2C users; 140,000+ business customer
SUPER HOT
Đăng 3 ngày trước

[HN] Senior/Principal Golang Engineer

Linh hoạt
Ha Noi
 • Hybrid working; Flexible time; Macbook Pro
 • L&D programs; 17 days off
 • 13.7 million B2C users; 140,000+ business customer
Đăng 12 ngày trước

[HCM] Principal Frontend Engineer (VueJS, Typescript)

Linh hoạt
Ho Chi Minh
 • Hybrid working; Flexible time; Macbook Pro
 • L&D programs; 17 days off
 • 13.7 million B2C users; 140,000+ business customer
Đăng 13 ngày trước

Senior & Principal Golang Engineer (MySQL, PostgreSql)

Linh hoạt
Ho Chi Minh
 • Hybrid working; Flexible time; Macbook Pro
 • L&D programs; 17 days off
 • 13.7 million B2C users; 140,000+ business customer
Đăng 19 ngày trước

Senior Java / Kotlin Engineer

Linh hoạt
Ho Chi Minh
 • Hybrid working; Flexible time; Macbook Pro
 • L&D programs; 17 days off
 • 13.7 million B2C users; 140,000+ business customer
Đăng 22 ngày trước

Senior Front-end Engineer (React.JS, Next.JS)

Linh hoạt
Ha Noi - Ho Chi Minh
 • Hybrid working; Flexible time; Macbook Pro
 • L&D programs; 17 days off
 • 13.7 million B2C users; 140,000+ business customer
Đăng 24 ngày trước

Hybrid QA QC Lead/ Principal (Automation, Manual)

Linh hoạt
Ha Noi
 • Hybrid working; Flexible time; Macbook Pro
 • L&D programs; 17 days off
 • 13.7 million B2C users; 140,000+ business customer
Số lượt xem trang: 421,216