Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
301-500 nhân viên
Quốc gia
Singapore
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6

Giới thiệu công ty

Chuyên môn của chúng tôi

Backend: Python, Golang; Frontend: ReactJS, Data: Spark

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

 • Top Salary, Awesome Benefits
 • Premium healthcare for 3 members in family
 • Grab to work, Lunch allowance for all employee
Our Products
What we believe in
+3

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Havana Tower - 132 Ham Nghi, District 1, Ho Chi Minh

Hà Nội

Diamond Flower Tower - 48 Le Van Luong, Thanh Xuan, Ha Noi
11th Floor - ADG Tower, 37 Le Van Thiem St., Thanh Xuan, Hanoi, Thanh Xuan, Ha Noi

8 việc làm đang tuyển dụng

Đăng 14 ngày trước

Product Owner - AGI / LLM for Enterprise

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Top Salary, Awesome Benefits
 • Premium healthcare for 3 members in family
 • Grab to work, Lunch allowance for all employee
Đăng 14 ngày trước

Senior Backend Engineer (Golang, Python)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Top Salary, Awesome Benefits
 • Premium healthcare for 3 members in family
 • Grab to work, Lunch allowance for all employee
Đăng 14 ngày trước

Senior Mobile Developer (Flutter)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Top Salary, Awesome Benefits
 • Premium healthcare for 3 members in family
 • Grab to work, Lunch allowance for all employee
Đăng 6 ngày trước

Product Manager - AGI for Enterprise

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Top Salary, Awesome Benefits
 • Premium healthcare for 3 members in family
 • Grab to work, Lunch allowance for all employee
Đăng 14 ngày trước

Product Data Analyst - Digital Banking

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Top Salary, Awesome Benefits
 • Premium healthcare for 3 members in family
 • Grab to work, Lunch allowance for all employee
Đăng 14 ngày trước

Sr. Data Analyst/Product Analyst (eKYC)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Top Salary, Awesome Benefits
 • Premium healthcare for 3 members in family
 • Grab to work, Lunch allowance for all employee
Đăng 14 ngày trước

Product Manager (eKYC)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Top Salary, Awesome Benefits
 • Premium healthcare for 3 members in family
 • Grab to work, Lunch allowance for all employee
Đăng 20 ngày trước

Senior iOS Developer

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Top Salary, Awesome Benefits
 • Premium healthcare for 3 members in family
 • Grab to work, Lunch allowance for all employee
Số lượt xem trang: 83,502