70 việc làm Database tại Việt Nam cho bạn

Database Adminstrator (Linux/ SQL)

Ha Noi

Database Administrator

Others
 • 15- day annual leave
 • High-end accommodation
 • 13th salary, health insurance

Web Developer (AngularJS, Database)

Ha Noi
 • Lương thưởng hấp dẫn
 • Được đào tạo ở nước ngoài
 • Môi trường làm việc trẻ trung

Xây Dựng Hệ Thống (Linux, Database, SQL)

Ha Noi

Database Administrator (SQL, Oracle)

Ha Noi

DevOps Engineer (Database, Networking)

Ho Chi Minh

Database Admin (SQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Database and System Admin

Others

Database Admin

Ha Noi

Database Developer (SQL, MySQL)

Others
Nhận các việc làm Database qua email

[Urgent] - 03 SQL Database Developers

Ho Chi Minh

Database Administrator (SQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Database Admin (Oracle/SQL/MySQL)

Ho Chi Minh

VoIP System Developer (Database)

Ho Chi Minh

Database Developer (SQL Sever)

Ho Chi Minh

System Admin (Database)

Ho Chi Minh

Senior Software QC (Up to $2000)

Ha Noi
 • 13th month & Performance bonus
 • Language & Technical Training
 • Healthcare for U & your family

Lập trình viên API

Ho Chi Minh

Phát triển giải pháp BigData, Datamining

Ha Noi
 • Lương thưởng hấp dẫn
 • Được đào tạo ở nước ngoài
 • Môi trường làm việc trẻ trung

Full-Stack Engineer (ReactJS, CSS) $4000

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật