82 việc làm database tại Việt Nam cho bạn

Web Dev (ReactJS, NodeJS, Database)

Ho Chi Minh

[HN/ HCM] Senior Database Developer

Ho Chi Minh
Ha Noi

Senior Database Designer (Java, Oracle)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Windows Administrator (Database, MySQL)

Ho Chi Minh

Database Admin (Oracle, English)

Ha Noi
  • 300% Fixed Bonus (base-salary)
  • Attractive salary package
  • Professional environment

2 Testers (Database/ QA QC)

Ho Chi Minh

Team Leader Data Analyst (Database/SQL)

Ho Chi Minh
  • No limit on career development
  • Bonus on 13th salary
  • Learn ML, Big Data

Sr Datawarehouse\BI Dev (SQL, Database)

Ho Chi Minh

Database Engineer (Oracle, System Admin)

Ha Noi

02 NodeJS Devs (Database/ JavaScript)

Ha Noi
Nhận các việc làm Database qua email

CVCC Quản trị Cơ sở dữ liệu ( Database)

Ha Noi

Back-End Developer (Ruby, SQL, Database)

Ho Chi Minh

DevOps Engineer (NodeJS, Database)

Da Nang

Service Software Engineer (C#, Database)

Ha Noi

Database Administrator (HTML5, SQL)

Ho Chi Minh

Back-end Developer (Python, Database)

Ho Chi Minh

PHP Developer (MySQL/ OOP/ Database)

Ha Noi

Database Engineer (MySQL, Oracle)

Ho Chi Minh

PHP Developer (MVC, Database)

Ho Chi Minh

Junior Data Engineer (Python, Database)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Ominext Headline Photo
Ominext Ha Noi

Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và tích hợp hệ thống thông tin y tế cho Nhật Bản