90 việc làm database tại Việt Nam cho bạn

Data Analytics (Database, MySQL, Oracle)

Ha Noi
  • Môi trường chuyên nghiệp
  • Cơ hội học tập, phát triển
  • Chế độ phúc lợi tốt

Database Administrator (MySQL, Oracle)

Ha Noi

02 Database Administrators (Oracle, SQL)

Ha Noi

Senior Database Developer (ETL, BI, AI)

Ho Chi Minh

03 Database Administrator (Oracle, SQL)

Ha Noi

Senior Fullstack Dev (Java, Database)

Da Nang
Da Nang

02 Database Administrator - Up to 2000$

Ho Chi Minh

Database Admin/ DBA (Linux)

Ho Chi Minh

Database Engineer (MySQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Lead Database Administrator - Upto 2500$

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm Database qua email

Database Analyst (C#, SQL)

Ho Chi Minh

Junior Database Developer (SQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Technical Support (Database, MS SQL)

Ho Chi Minh
  • Attractive Net Salary Package
  • Additional Heath Insurance
  • Paid-leaves as required by Law

Database Programmer (ERP, SQL)

Ho Chi Minh

Database Team Leader

Ha Noi

Database Administrator (HTML, MySQL)

Ha Noi

Database Admin (SQL, PostgreSql)

Ho Chi Minh

Java Developer (Database, MySQL)

Ho Chi Minh

[Gấp] Junior 5 PHP Developer (Database)

Ho Chi Minh

Database Administrator (Oracle, SQL)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Shopee Headline Photo
Shopee Others

Shopee is the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan.