Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật
Mcredit - Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei Headline Photo
Mcredit - Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei Vietnam Big Logo

18 việc làm oracle tại Việt Nam

SUPER HOT
Đăng 5 ngày trước

Data Engineer (SQL, AWS, Oracle)

Tại văn phòng
Ha Noi
  • Môi trường làm việc chuyên nghiệp
  • Đào tạo chuyên sâu theo Công ty và Tập đoàn MB
  • Đãi ngộ toàn diện (Bảo hiểm MIC, thưởng lễ tết,..)
SUPER HOT
Đăng 11 giờ trước

Talend engineer (Big data)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh - Da Nang
  • Premium Healthcare program for you and your family
  • Monthly childcare support, Paternity Leave.
  • Frequent US working opportunities

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.