31 việc làm Oracle tại Việt Nam cho bạn

DBA (Oracle, MySQL, Database)

Ha Noi

Database Warehouse Developer (Oracle)

Ho Chi Minh

15 Java/ Oracle/ J2EE Dev - Up to $3,000

Ha Noi
  • Lương: Up to $3000
  • Thưởng Tết, Năm, Quý, Tháng
  • Thưởng 30/4,1/5,1/6,22/12,2/9

IT System Administrator (Oracle, SQL)

Ha Noi

02 Java Web Developers (Jquery/Oracle)

Ha Noi

Intermediate Data Analyst (Oracle / SQL)

Ho Chi Minh

Quản trị Cơ sở Dữ liệu (SQL, Oracle)

Ha Noi

Chuyên viên Oracle ERP

Ho Chi Minh

Database Administrator (SQL, Oracle)

Ho Chi Minh

CV vận hành Core (SQL/Oracle/Java/.NET)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm Oracle qua email

ERP Project Coordinator (Oracle)

Ho Chi Minh

System & Database Admin (SQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Oracle Developer

Ha Noi

30 Junior Java Developers (Up to $1000)

Ha Noi

Java Back-end Developer (800$- $2500)

Ha Noi

05 Java Web Developers (up to $1200)

Ha Noi

IT Infrastructure Specialist

Ho Chi Minh

ITC Manager

Ha Noi

03 Lập Trình Viên Java

Ha Noi

03 System Admin (Linux)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật