33 việc làm oracle tại Việt Nam cho bạn

Software Developer (SQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Sr. Developer (Oracle, PL/SQL, C++)

Ho Chi Minh
Ha Noi

DBA/ MySQL/ Oracle

Ha Noi

Developer (.NET, SQL, Oracle)

Others

Database Specialist (SQL, Oracle)

Ho Chi Minh

20 Java/ Oracle/ MySQL Dev - Upto $3000

Ha Noi
  • Lương Upto $3000
  • Du lịch hàng năm
  • Thưởng lễ/quý/năm+tăng lươg

Senior Java Developer (Spring, Oracle)

Ho Chi Minh

System Engineer (SQL, MySQL, Oracle)

Ha Noi

System & Database Administrator (Oracle)

Ho Chi Minh

Software Developer (Java, C, Oracle)

Ho Chi Minh
  • 13th month salary
  • Overseas training opportunity
  • Incentive program
Nhận các việc làm Oracle qua email

Cán Bộ Điện Toán (Linux, Oracle, SQL)

Ha Noi

02 Database Admin (SQL, Oracle, MySQL)

Ho Chi Minh

Core Java Developer (Oracle, SQL)

Ho Chi Minh

System Admin ( MySQL, Oracle)

Ha Noi

Data Warehouse Developer (Oracle, SQL)

Ho Chi Minh

System Admin (Oracle, MySQL)

Ha Noi

03 Software Engineer (Java, MVC, Oracle)

Ha Noi

Chuyên viên Phát triển MIS (SQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Vận hành hệ thống Core chứng khoán

Ha Noi

CVCC/CV Quản trị An ninh thông tin

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

DEK Technologies Headline Photo
DEK Technologies Ho Chi Minh

An Australian outsourcing design company with experience in all aspects of project life cycle