35 việc làm oracle tại Việt Nam cho bạn

Senior Java Dev (J2EE,Oracle) ~ $2.000

Ho Chi Minh

10 Backend/Web Developers Java/Oracle

Ho Chi Minh
  • Happy Hour hàng tháng
  • Được đào tạo học tiếng Nhật
  • Cơ hội công tác ở Nhật

5 Java Devs (Oracle/MySQL) - Up to $1200

Ha Noi

5 Java Developers (Spring, Oracle)

Ha Noi

Junior Database Developer (SQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Senior Java Developer (Oracle, HTML5)

Ho Chi Minh

Vận hành Hệ thống Thẻ (Linux SQL Oracle)

Ha Noi

05 Java Devs (J2EE, Oracle) - Up to 20M

Ha Noi

Software Developer (C#, MySQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Data Engineer (SQL, Databases, Oracle)

Ho Chi Minh
  • Extra Health care
  • Training course
  • International environment
Nhận các việc làm Oracle qua email

Java Developer (Oracle , MySQL)

Ho Chi Minh

Vận hành ứng dụng (Linux, Oracle, SQL)

Ha Noi

15 Java Dev (Oracle/SQL) $1500 All level

Ha Noi

Application Developer(Java, C#, Oracle)

Ho Chi Minh
  • Lương, thưởng cạnh tranh
  • Trợ cấp chi phí học ngoại ngữ
  • Khám sức khỏe & du lịch hè

05 Backend Developers (Java, Oracle)

Ha Noi

System Admin (Oracle, SQL)

Ha Noi

Software Dev (.NET, ASP.NET, Oracle)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, Oracle)

Ha Noi

C/viên Vận hành ứng dụng (Oracle, SQL)

Ha Noi

Database Developer (SQL & Oracle)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.