27 việc làm oracle tại Việt Nam cho bạn

Oracle Developer

Ho Chi Minh

08 ERP Developers (.NET, ORACLE)

Ho Chi Minh

CV Vận hành Core (SQL/Oracle/Java/.NET)

Ho Chi Minh

Chuyên viên Phát triển MIS (SQL, Oracle)

Ho Chi Minh

System Engineer (Oracle, SQL)

Ha Noi

Oracle Database Developer/Data Expert

Ho Chi Minh

02 .NET Developers (C#, Oracle)

Ha Noi

Application Supervisor (Linux, Oracle)

Ho Chi Minh

Triển Khai Phần Mềm (C#,ASP.NET,Oracle)

Ho Chi Minh

ERP Specialist (Oracle, SQL)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm Oracle qua email

Database Administrator (Oracle, SQL)

Ho Chi Minh

Java Developer (Oracle, Database)

Ha Noi

Triển khai PM (HTML5/Networking/Oracle)

Ho Chi Minh

C/viên phát triển (Java, J2EE, Oracle)

Ha Noi

Quản trị CSDL cao cấp DBA (Oracle,MsSQL)

Ha Noi
  • Cơ hội thăng tiến
  • Offer từ 2000$ trở lên
  • Teambuilding, ăn chơi hết mình

ERP Developer (SQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Oracle Developer (SQL) up to $2,000 net

Ho Chi Minh
Ha Noi

Solution Engineer (.NET, Java, Oracle)

Ho Chi Minh

Java Developer (Oracle/MySQL)

Ho Chi Minh

Senior .NET Developer (Oracle)

Others

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

FPT Software Headline Photo
FPT Software Ho Chi Minh

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam