24 việc làm oracle tại Việt Nam cho bạn

Database Administrator (Oracle, SQL)

Ho Chi Minh

Cloud Engineer (Oracle, Database)

Ho Chi Minh

03 Java Dev (Spring/Oracle) $1000-$2000

Ha Noi

Java Engineer (Spring, Oracle)

Ha Noi

Java Dev (Spring, Oracle) - Up to $2000

Ha Noi
  • Dẫn đầu thị trường
  • Cơ hội thử thách và phát triển
  • Môi trường làm việc năng động

Database Specialist (Oracle, SQL)

Ho Chi Minh

05 Java Developers (J2EE, Oracle)

Ha Noi

Phó Giám Đốc Kỹ Thuật (ERP, Oracle)

Ho Chi Minh

02 Java Developers (Oracle)

Ha Noi

Java Developer (Oracle, SQL)

Ha Noi
  • Daily Supply of Fruits & Drink
  • Company Trip 2 times/year
  • Premium healthcare insurance

Quản trị CSDL (DBA mức 2, Oracle, SQL)

Ha Noi

03 Database Developers (SQL, Oracle)

Ho Chi Minh

6 .NET Dev (Netcore, Oracle)

Ha Noi

Senior FullStack Developer (.NET, C#)

Ho Chi Minh

Java Developer up to 1500$

Ha Noi
  • Chế độ lương thưởng cạnh tranh
  • Cơ hội học hỏi, thăng tiến
  • Không yêu cầu kinh nghiệm

Senior Database Engineer (SQL, SSIS)

Ho Chi Minh

CVCC Vận Hành HThống (Middleware)

Ha Noi

CVCC Quản lý dự án hạ tầng

Ha Noi

05 Junior/Middle Java Dev (upto~1800$)

Ha Noi

CV Vận hành ứng dụng (Database/ SQL)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Allgrowlabo Co.,Ltd. Headline Photo
Allgrowlabo Co.,Ltd. Ho Chi Minh

Stand out from the crowd