32 việc làm oracle tại Việt Nam

PowerBuilder Developer (Oracle/SQL/Eng)

Ho Chi Minh
 • Yearly performance bonus
 • Provide laptop, Screen
 • Good working environment
Oracle MySQL SQL
25 ngày trước

10 Java Devs (Spring, Oracle)

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Daily Supply of Fruits & Drink
 • Company Trip 2 times/year
 • Premium healthcare insurance

Java Developer

Ho Chi Minh
 • Competitive Salary
 • Annual Healthcare
 • Annual Salary Review

Java Developer

Ha Noi
 • Lương thưởng cực hấp dẫn
 • Môi trường làm việc trẻ trung
 • Đồng nghiệp thân thiện, vui vẻ