22 việc làm Oracle tại Việt Nam cho bạn

BI & MIS Engineer (SQL, Oracle)

Ha Noi

Database Administrator (SQL, Oracle)

Ha Noi

02 Software Developers (Java, Oracle)

Ha Noi
  • 300% Fixed Bonus (base-salary)
  • Attractive salary package
  • Professional environment

Database Engineer (DBA) Oracle expertise

Ho Chi Minh

Developer (Java, MySQL, Oracle)

Ha Noi

Software Developer (Java, Oracle)

Ho Chi Minh

Oracle Pre-sales Engineer Manager

Ho Chi Minh

Intermediate Data Analyst (Oracle / SQL)

Ho Chi Minh

System Engineer (SQL, Oracle)

Ha Noi

Oracle Developer (Up to $2,000 net)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm Oracle qua email

System & Database Admin (SQL, Oracle)

Ho Chi Minh

IT System (Oracle, SQL)

Ha Noi

.NET Developer (C#, OOP, MS SQL, Oracle)

Ho Chi Minh
Da Nang

02 Lập trình Java - Up to $1,200

Ha Noi

Database Development Team Leader

Ho Chi Minh

10 DOTNET DEVELOPER (Up to $1000)

Ha Noi

Chuyên viên ERP (Giá thành, Mua bán, SX)

Ho Chi Minh

.NET Developers (ASP.NET, C#)

Ha Noi

Chuyên viên Vận hành ứng dụng (Linux)

Ha Noi

Lập Trình Viên PHP

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật