26 việc làm oracle tại Việt Nam cho bạn

Senior Java Dev (J2EE,Oracle) ~ $2.000

Ho Chi Minh

Database Administration (Oracle, MS SQL)

Ho Chi Minh

Core System (System Admin, SQL, Oracle)

Others
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Được tham gia các khóa đào tạo
 • Chế độ mua xe máy, ô tô ưu đãi

Data analyst (Database, MySQL, Oracle)

Others
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Được tham gia các khóa đào tạo
 • Chế độ mua xe máy, ô tô ưu đãi

Fullstack Java Developer (MySQL/Oracle)

Ha Noi
 • 300% Fixed Bonus (base-salary)
 • Attractive salary package
 • Professional environment

10 Developers (Java, .NET, Oracle)

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Daily Supply of Fruits & Drink
 • Company Trip 2 times/year
 • Free English Class

System Administrator (SQL, Oracle)

Ha Noi

Oracle Developer (Database, SQL)~ $1,000

Ho Chi Minh

Oracle Developer (PL SQL, Database)

Ho Chi Minh

Software Developer (C#, MySQL, Oracle)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm Oracle qua email

Software Developer (C#, MySQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Database Developer (SQL, Oracle)

Ho Chi Minh

IT Support (Oracle, SQL) - Up to $900

Ho Chi Minh

Vận hành ứng dụng (Linux, Oracle, SQL)

Ha Noi

Application Developer(Java, C#, Oracle)

Ho Chi Minh
 • Lương, thưởng cạnh tranh
 • Trợ cấp chi phí học ngoại ngữ
 • Khám sức khỏe & du lịch hè

Oracle Database Administrator (DBA)

Ho Chi Minh

Database Analyst (SQL, Oracle)

Ha Noi

Analyst Developer (Database, MySQL)

Others
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Được tham gia các khóa đào tạo
 • Chế độ mua xe máy, ô tô ưu đãi

CVCC Quản trị Cơ sở dữ liệu ( Database)

Ha Noi

Java Back-End Developer

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

mgm technology partners Vietnam Headline Photo
mgm technology partners Vietnam Da Nang

mgm - Software Engineers to the bones. We code for Fortune 100 customers and have fun while doing so