17 việc làm oracle tại Việt Nam

Core Banking Developer (Java/C#/Oracle)

Ho Chi Minh
  • Phúc lợi siêu hấp dẫn tại ACB
  • Lương cực kỳ cạnh tranh
  • Áp dụng công nghệ mới nhất
Java C# Oracle
2 ngày trước

Java Developer (Oracle, MySQL, Spring)

Ho Chi Minh
  • Yearly performance bonus
  • Provide laptop, Screen
  • Good working environment
Java MySQL Oracle
3 ngày trước

03 Fullstack Developer ( Java, NoSQL )

Ha Noi
  • Daily Supply of Fruits & Drink
  • Company Trip 2 times/year
  • Premium healthcare insurance
Java Oracle NoSQL
11 ngày trước