44 việc làm oracle tại Việt Nam cho bạn

Software Developer (Python/MySQL/Oracle)

Ha Noi

Oracle PLSQL Developer

Ho Chi Minh

Oracle Developer

Ha Noi

02 Java Developers (Oracle/MySQL)

Ha Noi

02 Database Specialists (SQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Java Software Developer (Oracle/ DevOps)

Ha Noi
  • Work onsite on US (1-3 months)
  • Competitive salary package
  • Professional environment

Senior IT Operation (Oracle/SQL/English)

Ha Noi

Chuyên viên hệ thống ERP (Oracle, SQL)

Ho Chi Minh

ERP Developer (SQL, Oracle)

Ha Noi

Senior Oracle Engineer

Ha Noi
Others
Nhận các việc làm Oracle qua email

IT Database Administrator (MySQL/Oracle)

Ho Chi Minh

Junior Oracle Developer (.NET, SQL)

Ho Chi Minh

IT System Administrator (Oracle, SQL)

Ha Noi

Application Developer (.NET, ERP,Oracle)

Ho Chi Minh

Quản trị CSDL (DBA Lv1, SQL, Oracle)

Ha Noi

Data Analyst (SQL, Oracle)

Ho Chi Minh

10 ERP Developers (Java, Oracle)

Ho Chi Minh

ERP Software Developer (Oracle, SQL)

Ha Noi

Oracle Developer (up to $2,000 net)

Ho Chi Minh

06 Senior/Junior .NET (Japan/VietNam)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật