40 việc làm oracle tại Việt Nam cho bạn

Integration Lead (Java / Oracle / SAP)

Ho Chi Minh

Database Administrator (Oracle, SQL)

Ho Chi Minh

Java Developer (Spring, Oracle)

Ho Chi Minh

Java Web Developer (MVC, Oracle)

Ha Noi
  • Work onsite on US (1-3 months)
  • Competitive salary package
  • Professional environment

BI Specialist (SQL,Pentaho,Oracle)

Ho Chi Minh

20 Developers (SQL/ Oracle/ .NET/ C#)

Ha Noi
Ho Chi Minh
  • Great team, Big bonus
  • Attractive income
  • Friendly,pleasant environment

02 Java Back-end Devs (MySQL, Oracle)

Ha Noi

.NET Developer ( C#, Oracle) - Bien Hoa

Others

Developers (.NET, MySQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Developers (Java, SQL, Oracle)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm Oracle qua email

Sr. Database Administrator (SQL, Oracle)

Ha Noi

Application Admin (.NET, SQL, Oracle)

Ha Noi

Triển khai phần mềm (C#, SQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Business Analyst (ERP, SAP, Oracle)

Ha Noi

System Engineer (Oracle)

Ho Chi Minh

10 Java Developers (Oracle, SQL)

Ha Noi

System Engineer (Oracle, MySQL)

Ha Noi

Quản trị Cơ sở Dữ liệu (SQL, Oracle)

Ha Noi
  • Lương thưởng cạnh tranh
  • Điều dưỡng hàng năm
  • Bảo hiểm nâng cao

Kỹ Sư Oracle DBA

Ho Chi Minh

2 CV PTriển báo cáo (Oracle, SQL, SAP)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

FOSSIL (MISFIT) Headline Photo
FOSSIL (MISFIT) Ho Chi Minh

Great wearable computing products inventor and manufacturer