Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
51-150 nhân viên
Quốc gia
South Korea
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6
Làm việc ngoài giờ
Không có OT

Giới thiệu công ty

Chuyên môn của chúng tôi

Chuyên Môn Của Chúng Tôi

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

 • We truly value your thoughts and opinions
 • International and professional environment
 • Honest, Transparent, Open-minded, Respect
Working Place
Meeting Room
+3

Địa điểm

Hồ Chí Minh

14F, AP Tower, 518B Dien Bien Phu Street, Ward 21, Binh Thanh, Ho Chi Minh

3 việc làm đang tuyển dụng

SUPER HOT
Đăng 5 ngày trước

Mid Mobile Trading System Developer (Android/iOS)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • We truly value your thoughts and opinions
 • International and professional environment
 • Honest, Transparent, Open-minded, Respect
Đăng 12 ngày trước

Mid Home Trading System Developer (Windows Desktop App)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • We truly value your thoughts and opinions
 • International and professional environment
 • Honest, Transparent, Open-minded, Respect
Đăng 12 ngày trước

Front-end Developer (ReactJS/NextJS)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • 15-day annual leave, Christmas leave
 • Full SHUI as Vietnamese Law
 • Premium Private Medical Insurance PVI
Số lượt xem trang: 11,396