FPT Software Reviews

Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang, Others
Outsourcing
1000+
Vietnam
Monday - Friday
Extra salary for OT
3.7
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.2
Training & learning
3.9
Management cares about me
3.6
Culture & fun
4.0
Office & workspace
4.0

Let your voice be heard.

Review FPT Software now
Write a review

1655 Employee Reviews

Môi trường lý tưởng cho những bạn ít kinh nghiệm làm outsourcing

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
December 2021

What I liked

FSOFT thích hợp với những đối tượng sau:
+ Các bạn sinh viên mới ra trường cần tích lũy kinh nghiệm làm việc ở môi trường chuyên nghiệp
+ Các bạn muốn tiếp cận với nhiều công nghệ khác nhau(tính chất của outsourcing công nghệ nào cũng có)
+ Các bạn làm ở cty product muốn tìm hiểu quy trình chuẩn để phát triển phần mềm
+ Các bạn trẻ chịu được áp lực làm OT(làm thêm giờ có lương), do công ty lớn nhận dự án lớn nên khả năng OT là rất cao ở một số thời điểm.

Ưu điểm
+ Quy trình phát triển phần mềm outsourcing theo chuẩn quốc tế
+ Benefits nhiều: hỗ trợ cho vay mua nhà và xe oto với lãi suất thấp cho nhân viên lâu năm
+ Tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn lấy các chứng chỉ quốc tế về kỹ thuật, ngoại ngữ
+ Kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm
+ Cơ hội thăng tiến tốt nếu có năng lực và gắn bó lâu dài với công ty
+ Làm thêm giờ có chấm công và lương đầy đủ
+ Thích hợp cho các bạn trẻ

Công ty tốt, sếp tốt, môi trường năng động, văn hóa tốt.

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
May 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Đáng để trải nghiệm

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
May 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tùy từng Business Unit

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
May 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Good starting environment

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
May 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tích tũy kinh nghiệm rất tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
May 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Cần hỏi rõ về công việc sẽ làm nếu đồng ý vào làm

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
May 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường năng động

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
May 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Cũng là môi trường khá

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Phù hợp chưa có kinh nghiệm

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
April 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Let your voice be heard.

Review FPT Software now
Write a review