118 việc làm sql tại Hồ Chí Minh cho bạn

Full-Stack Developer (PHP & SQL)

Ho Chi Minh
 • Singapore trip in June
 • 30 paid leave days per year
 • 13th and 14th month bonus

Jr. Application Consultant (EAM/ERP/SQL)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Attractive bonus package
 • Challenging industry projects
 • Exposure to big corporations

Tester (English, SQL) - up to $1,500 net

Ho Chi Minh
Ha Noi

Data Analyst (SQL, R)

Ho Chi Minh
 • Reshape the Future of Banking
 • Be Part of an Unicorn Startup
 • Top Salary, Awesome Benefits

Junior/Senior Java Developer (SQL)

Ho Chi Minh

Software Developer (SQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Sr. Developer (Oracle, PL/SQL, C++)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Web Developer (PHP, Javascript, SQL)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, VB.NET, SQL)

Ho Chi Minh
 • Lương cực kỳ cạnh tranh
 • Thưởng hàng năm& dự án hấp dẫn
 • Nghỉ mát trong và ngoài nước

Back-end Developer (C#, SQL, JavaScript)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm SQL qua email

Technical Support System Engineer (SQL)

Ho Chi Minh

[All Levels] .NET Developers (C#, SQL)

Ho Chi Minh

.NET developer (MVC, SQL)

Ho Chi Minh

Database Specialist (SQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Software Developers (.NET, C#, SQL)

Ho Chi Minh

Developers (.NET, SQL)

Ho Chi Minh
Others

Senior Developer (SQL, Visual Basic)

Ho Chi Minh
Others

Databade Admin (SQL, C#)

Ho Chi Minh

Lập Trình Viên .NET (C#, SQL)

Ho Chi Minh

.NET Developer (SQL, ASP.NET)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

DEK Technologies Headline Photo
DEK Technologies Ho Chi Minh

An Australian outsourcing design company with experience in all aspects of project life cycle