114 việc làm sql tại Hồ Chí Minh

Hot
Ho Chi Minh
12 giờ trước
 • Big Data
 • Machine Learning
 • Big scale
Ho Chi Minh
 • Big Data
 • Machine Learning
 • Big scale
Hot
Ho Chi Minh
1 ngày trước
 • Stock options
 • 1 day work remote every week
 • Up to 22 days annual leave
Ho Chi Minh
 • Stock options
 • 1 day work remote every week
 • Up to 22 days annual leave
Hot
Ho Chi Minh
1 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
3 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Da Nang
4 ngày trước
 • Pro working environment; Friendly, supportive team
 • Top product, high end equipments (MacBook)
 • Attractive salary (net 30–50m VND) & high bonuses
Ho Chi Minh
 • Pro working environment; Friendly, supportive team
 • Top product, high end equipments (MacBook)
 • Attractive salary (net 30–50m VND) & high bonuses
Java Cloud SQL
4 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
4 ngày trước
 • Hybrid working model or full remote
 • Sign in bonus + 100% probation
 • Up to 14th month salary
Ho Chi Minh
 • Hybrid working model or full remote
 • Sign in bonus + 100% probation
 • Up to 14th month salary
Tester QA QC SQL
5 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
5 ngày trước
 • Lương cực kỳ cạnh tranh
 • Thưởng hàng năm & dự án hấp dẫn
 • Nghỉ mát trong và ngoài nước
Ho Chi Minh
 • Lương cực kỳ cạnh tranh
 • Thưởng hàng năm & dự án hấp dẫn
 • Nghỉ mát trong và ngoài nước
ASP.NET SQL C#
5 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
5 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
5 ngày trước
Ho Chi Minh
Ha Noi
5 ngày trước