150 việc làm sql tại Việt Nam cho bạn

.NET Developers (C#, SQL)

Ho Chi Minh
 • Australia HQ & International
 • We invest and develop staff
 • Exciting Industry

Vận hành ứng dụng (Linux, Oracle, SQL)

Ha Noi

05 .NET Developers (C#, ASP.NET, SQL)

Ha Noi
 • Chế độ lương hấp dẫn
 • Làm việc với các chuyên gia
 • Du lịch hàng năm

.NET Developer (MVC, SQL)

Others

SAP Programmer (.NET, SQL)

Others
 • Attractive salary package
 • 13th month and bonus
 • Transportation support

.NET Developer (C#, SQL)

Ho Chi Minh

Java Developer (Spring, SQL) Up to $1000

Ho Chi Minh

Oracle Developer (SQL), up to $2,000 net

Ho Chi Minh
Ha Noi

Middle/Senior .NET Winforms (C#, SQL)

Ha Noi

.NET Developer (C#, VB, SQL)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm SQL qua email

15 Junior/Senior PHP Devs (Laravel, SQL)

Ha Noi
Da Nang

App Developer (JavaScript, JQuery, SQL)

Ho Chi Minh

Java Full stack Developer JavaScript,SQL

Ho Chi Minh
 • 18 days of annual leave
 • Training in Europe
 • Premium health insurance

Fullstack Java Developer (AngularJS/SQL)

Ho Chi Minh

Nhân Viên IT (SQL)

Others

Web Developer (PHP, ASP.NET, SQL)

Ho Chi Minh

System Admin (SQL, English)

Ha Noi

System Admin (SQL)

Ha Noi

Data Scientist (Python, SQL)

Ho Chi Minh

Database Administrator - MS SQL Server

Ho Chi Minh
 • 13th and 14th month salary
 • Annual Overseas trip
 • 30 paid leave days per year

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Shopee Headline Photo
Shopee Others

Shopee is the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan.