86 việc làm sql tại Việt Nam

SUPER HOT
Đăng 2 giờ trước

SQL Server Software Engineer (MS SQL/Database)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh - Ha Noi
 • Attractive Salary + Bonus & Benefits
 • Amazing Global Clients
 • Product & Engineering Environment
SUPER HOT
Đăng 3 giờ trước

Software Engineer (.Net/Java/SQL)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh - Ha Noi
 • Attractive Salary + Bonus & Benefits
 • Amazing Global Clients
 • Product & Engineering Environment
SUPER HOT
Đăng 1 ngày trước

Senior .Net Developer (C#, SQL)

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Thưởng KPI 1–2 tháng lương
 • Kinh nghiệm & kỹ năng đc sử dụng 1 cách toàn diện
 • Nhiều cơ hội để trưởng thành và phát triển
SUPER HOT
Đăng 1 ngày trước

Business Analyst (Agile, SQL)

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Chance to grow up in your career path
 • Talented and enthusiastic colleagues.
 • Amazing new tech in Bigdata & AI
SUPER HOT
Đăng 2 ngày trước

Middle/Senior Backend .NET Devs (C#, SQL) - Up to $1500

Tại văn phòng
Ho Chi Minh - Ha Noi
 • Bảo hiểm sức khỏe cá nhân PTI
 • Thưởng cố định tháng lương 13
 • Thưởng KPI cuối năm
SUPER HOT
Đăng 3 ngày trước

Java Backend Developer (Spring, SQL) - FCCOM - 2Z142

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Income Package: negotiation x 13-17 months/ year
 • Products in digital banking and fintech domains
 • Annual adjusting salary: 1 time/ year

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.