102 việc làm sql tại Việt Nam cho bạn

7 CV Qtrị ứng dụng mức 2 (SQL, Oracle)

Ha Noi
 • Kinh nghiệm
 • Các nấc thang danh vọng
 • Chuyên gia và cơ hội tỏa sáng

04 Web Developers (C#, ASP.NET, SQL)

Ha Noi
Others

.NET WinForm Developer (C#, SQL)

Ho Chi Minh

Senior Java Developer (Spring, SQL)

Ha Noi

46 Developers (Java, Oracle, SQL)

Ha Noi
 • Kinh nghiệm
 • Các nấc thang danh vọng
 • Chuyên gia và cơ hội tỏa sáng

2 CVC/CVCC Vận Hành Ứng Dụng (Linux/SQL)

Ha Noi

Quản trị cơ sở dữ liệu SQL MySQL 18M-25M

Ha Noi

Senior Fullstack Dev(.NET/Angular/SQL)

Ho Chi Minh

.NET/WEB back-end engineer (C#,SQL)

Ho Chi Minh

Java Developer (JavaScript, SQL)

Ho Chi Minh

Junior 5 .NET Software Engineer (C#,SQL)

Ho Chi Minh

Developer (C#, C++, SQL)-Up to $2000

Ha Noi

NodeJS, C# Developer (SQL) (Agile Team)

Ha Noi

[Up to 1500$] Android Developers (SQL)

Ha Noi
 • Mức lương cạnh tranh
 • Cơ hội tiếp cận công nghệ mới
 • Môi trường làm việc thân thiện

Backend Dev (Ruby on Rails/AWS/SQL)

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro provided
 • Salary review twice a year
 • No overtime

Sr. NodeJS Backend (JavaScript, SQL)

Ho Chi Minh

2 Senior Java Developers (Spring, SQL)

Ha Noi

Business Analyst (Tester, SQL) Upto2500$

Ha Noi
 • Mức lương tới $2500
 • Performance review: 2 lần/năm
 • Môi trường có văn hóa "Mở"

Developer (SQL, .NET, HTML)

Ha Noi

Software Engineer (C#, ASP.NET, SQL)

Others

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Woowa Brothers Headline Photo
Woowa Brothers Ho Chi Minh

Woowa Brothers Viet Nam