186 việc làm sql tại Việt Nam

Jr. Ruby on Rails Dev (SQL, Database)

Ho Chi Minh
 • 13th month-salary+yearly bonus
 • Allowances for meals, phone,..
 • Support 50% to buy new MacBook

Calling all PL/SQL Developers

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Global Company
 • Competitive Salary
 • Exciting New Benefits
SQL Java
2 ngày trước

Senior ETL Developer (Oracle, SQL)

Ho Chi Minh
 • Phúc lợi siêu hấp dẫn tại ACB
 • Lương cực kỳ cạnh tranh
 • Áp dụng công nghệ mới nhất

.NET Developer (ASP.NET/ C#/ SQL Server)

Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus
ASP.NET C# SQL
3 ngày trước

Sr. Data Engineer (Python, Spark, SQL)

Ho Chi Minh
 • Sign-on Bonus (40M VND)
 • Macbook Pro & Flexible time
 • Highly competitive salary
Python SQL Scala
3 ngày trước