145 việc làm sql tại Việt Nam cho bạn

Database Developer (MS SQL, Server)

Ho Chi Minh

Data Engineer (SQL, Java)

Ho Chi Minh

Phân tích dự liệu (Python, SQL, Oracle)

Ha Noi

02 Senior BA (SQL, Database) Up to $1500

Ha Noi

Data Analyst (Python, SQL)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Attractive salary + benefits
 • Free lunch and happy Friday
 • Flexible working from home

Ruby on Rails Engineer (JavaScript, SQL)

Ho Chi Minh
 • 13th month-salary+yearly bonus
 • Allowances for meals, phone,..
 • Company trip + team activities

DBA / SQL Developer ($1000-$1700)

Ha Noi

Data Engineer (SQL, Python, Agile)

Ho Chi Minh

[HCM] Big Data Architects (SQL)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, .NET, SQL)

Others
Nhận các việc làm SQL qua email

15 Developers (C#, ASP.NET, SQL)

Ha Noi

Back-end Developer (C#, .NET, SQL)

Ha Noi
 • Môi trường chuyên nghiệp
 • Cơ hội onsite nước ngoài
 • Cơ hội làm việc với KH quốc tế

SQL Developer (C#, .NET, MS SQL)

Ha Noi
 • Working 5 days/week
 • Salary review: 2 times /year
 • 13th month & Performance bonus

03 Database Devs (Oracle, SQL)

Ha Noi

Sr Backend Engineer (Ruby on Rails/SQL)

Ho Chi Minh

System Administrator (SQL, Oracle)

Ha Noi

Vận hành ứng dụng (Linux, Oracle, SQL)

Ha Noi

.Net Developer (ASP.NET, SQL)

Ha Noi

System Administrator (Linux, SQL)

Ha Noi

8 .NET Developer (C#, SQL, MVC)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Sun* Inc. Headline Photo
Sun* Inc. Ha Noi

Digital Creative Studio With Top 1% Talent In Asia