92 việc làm sql tại Việt Nam cho bạn

.NET Developer (C#, SQL)

Ho Chi Minh

Java Developer (SQL, Spring)

Ho Chi Minh

Data Engineer (Python/ NodeJS/ SQL)

Ha Noi

IT Manager (ERP, .Net, SQL)

Ho Chi Minh

5 .NET Developers (C#, SQL) Up to 1500$

Ho Chi Minh
  • International environment
  • NET Salary – Sign-on Bonus
  • 20 days Leave

DBA / SQL Developer ($1200-$2200)

Ha Noi

Java Developer (J2EE, SQL)

Ho Chi Minh

Sr Back-end Dev (C#, SQL, NoSQL)

Ho Chi Minh

Lập trình viên C#/ C++/ SQL

Ha Noi

Backend Python Web Developer (SQL/Linux)

Ho Chi Minh

Corebanking & Card Developer (.NET, SQL)

Ha Noi

BI Specialist (Database/SQL)

Ho Chi Minh

Anti-Fraud Analyst (Risk Analyst,SQL)

Ho Chi Minh

RPA Developer (Java, SQL)

Ho Chi Minh

Gấp _ JAVA Web Developer (JQuery, SQL)

Ho Chi Minh

Application Designer (Java, Oracle, SQL)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Business Analyst (Database, SQL)

Ha Noi

.NET WinForm Developer (C#, SQL)

Ho Chi Minh

Database Developer (SQL) Up to $2,000

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, SQL)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.