143 việc làm SQL tại Việt Nam cho bạn

SQL Developer

Ha Noi

Web Developer (PHP, JavaScript, SQL)

Ho Chi Minh
 • Chance to work in Singapore
 • Challenging in new technology
 • Attractive salary and benefits

3 Server Developer (C++/Java/SQL)

Ho Chi Minh

03 Kỹ sư hệ thống PACS (SQL, Oracle, Networking)

Ha Noi

05 Software Engineer (C#, .NET, SQL) - Upto $1200

Ha Noi
 • Lương/ thưởng hấp dẫn
 • Nâng lương hàng năm & đột xuất
 • Tham gia các khóa đào tạo

05 lập trình viên C#/ SQL/ ASP.NET

Ha Noi

05 lập trình viên .NET (C#, Windows form, SQL)

Ha Noi

10 Developer (.NET, MVC, SQL)

Ha Noi
 • Du lịch, nghỉ mát thường xuyên
 • Tăng lương 2 lần/ năm
 • Thưởng KPI/ thâm niên...

C/SQL Developer – Training opportunity in Europe

Ho Chi Minh

02 Database Developers (SQL, PL/SQL)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm SQL qua email

15 Java EE5 Software Engineers (SQL, J2EE)

Ha Noi

Back-end Developer (NodeJS, Ruby, SQL)

Ho Chi Minh

05 Developers (MVC, SQL, ASP.NET)

Ha Noi

04 Dev Support Specialist (MVC, SQL, C#)

Ha Noi

[Da Nang] 10 PHP Developers (SQL, MVC)

Da Nang

02 Software Developers (MVC, ASP.NET, SQL)

Ha Noi
 • Đài thọ các khóa đào tạo
 • Thưởng theo kết quả kinh doanh
 • Bảo hiểm sức khoẻ 190 tr/năm

[URGENT] Front-end Developer (C#, ASP.NET, SQL)

Ha Noi
 • Đài thọ các khóa đào tạo
 • Thưởng theo kết quả kinh doanh
 • Bảo hiểm sức khoẻ 190 tr/năm

IT Specialist (Oracle, SQL, C#)

Ha Noi

Cloud Engineer (.NET, SQL)

Ho Chi Minh

IT Software Dev (.NET, SQL, JavaScript)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Evolable Asia Headline Photo

EVOLABLE ASIA – TO BE NO. 1 IT SOFTWARE PROVIDER IN ASIA

Ho Chi Minh