Đánh giá công ty Vietmap

Ho Chi Minh
Sản phẩm
301-500
Vietnam
Thứ 2 - Thứ 6
Không có OT
Viết đánh giá

Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá Vietmap ngay
Viết đánh giá

2 Đánh giá

Sếp tốt, đồng nghiệp thoải mái

  • Lương thưởng & phúc lợi

  • Đào tạo & học hỏi

  • Sự quan tâm đến nhân viên

  • Văn hoá công ty

  • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Mười 2017

Điều tôi thích

Môi trường thoải mái, Đồng nghiệp thân thiên, Sếp tốt

Nhân viên được quan tâm, chế độ cho người lao động cao nhiều hỗ trợ hơn mong đợi

  • Lương thưởng & phúc lợi

  • Đào tạo & học hỏi

  • Sự quan tâm đến nhân viên

  • Văn hoá công ty

  • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Bảy 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem tất cả review.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá Vietmap ngay
Viết đánh giá