Overall rating

3.3

259 reviews
5
8%
4
31%
3
46%
2
14%
1
1%
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
Salary & benefits
3.1

Rating details

5
6%
4
22%
3
49%
2
19%
1
4%
Training & learning
Training & learning
3.1

Rating details

5
11%
4
26%
3
37%
2
20%
1
6%
Management cares about me
Management cares about me
3.2

Rating details

5
10%
4
29%
3
34%
2
19%
1
8%
Culture & fun
Culture & fun
3.5

Rating details

5
18%
4
33%
3
32%
2
12%
1
5%
Office & workspace
Office & workspace
3.9

Rating details

5
24%
4
43%
3
28%
2
4%
1
1%

Rating details

5
6%
4
22%
3
49%
2
19%
1
4%

Rating details

5
11%
4
26%
3
37%
2
20%
1
6%

Rating details

5
10%
4
29%
3
34%
2
19%
1
8%

Rating details

5
18%
4
33%
3
32%
2
12%
1
5%

Rating details

5
24%
4
43%
3
28%
2
4%
1
1%
Let your voice be heard.

259 employee reviews

October 2023

trải nghiệm data engineer

4

 • Salary & benefits

  3

 • Training & learning

  3

 • Management cares about me

  5

 • Culture & fun

  4

 • Office & workspace

  5

Recommend

What I liked:

-thời gian làm việc thoải mái
-hybrid mode một số team có team không
-cơ sở hạ tầng, trang bị tốt, đầy đủ
-training đầy đủ và cẩn thận. có lập plan training
-phúc lợi cao
-các Bosch khác đều oke trừ Bosch India
không thật sự cần OT, chỉ cần khi client cần gấp. OT phải raise như raise nghỉ phép, nhưng luôn đc sếp duyệt

March 2024

Công ty tốt

4

 • Salary & benefits

  4

 • Training & learning

  5

 • Management cares about me

  5

 • Culture & fun

  4

 • Office & workspace

  5

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Sign in now to see all reviews.
March 2024

Công ty product đa quốc gia tốt

4

 • Salary & benefits

  4

 • Training & learning

  4

 • Management cares about me

  4

 • Culture & fun

  4

 • Office & workspace

  4

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

March 2024

good, môi trường thân thiện phù hợp phát triển bản thân

5

 • Salary & benefits

  4

 • Training & learning

  5

 • Management cares about me

  5

 • Culture & fun

  5

 • Office & workspace

  5

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

January 2024

Một trong những cty tốt nhất mình từng làm

5

 • Salary & benefits

  5

 • Training & learning

  5

 • Management cares about me

  5

 • Culture & fun

  5

 • Office & workspace

  5

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

December 2023

Embedded SW Engineer

5

 • Salary & benefits

  4

 • Training & learning

  5

 • Management cares about me

  4

 • Culture & fun

  5

 • Office & workspace

  3

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

November 2023

Good Working Environment

5

 • Salary & benefits

  5

 • Training & learning

  5

 • Management cares about me

  5

 • Culture & fun

  5

 • Office & workspace

  5

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

November 2023

Ở đâu cũng có this có that

3

 • Salary & benefits

  3

 • Training & learning

  3

 • Management cares about me

  2

 • Culture & fun

  3

 • Office & workspace

  5

Doesn't recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

October 2023

Thực tập embedded

5

 • Salary & benefits

  3

 • Training & learning

  5

 • Management cares about me

  5

 • Culture & fun

  5

 • Office & workspace

  5

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

September 2023

Công ty khá ok

4

 • Salary & benefits

  4

 • Training & learning

  5

 • Management cares about me

  5

 • Culture & fun

  5

 • Office & workspace

  5

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.