Bosch Global Software Technologies Company Limited Reviews

Ho Chi Minh, Ha Noi
Product
1000+
Germany
Monday - Friday
No OT
3.2
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.0
Training & learning
3.1
Management cares about me
3.1
Culture & fun
3.4
Office & workspace
3.8

Let your voice be heard.

Review Bosch Global Software Technologies Company Limited now
Write a review

229 Employee Reviews

Công ty ổn

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
March 2022

What I liked

1. Đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình (ít nhất là đối với những người mình biết).
2. Lương ở mức trung bình nhưng thưởng tốt và nhiều khoảng trợ cấp, bảo hiểm khác
3. Flexible time và cho làm việc Out of office .
4. Công việc tương đối đặc thù, tính linh động không cao, khó ứng dụng tại môi trường khác.
Ngoài ra phải làm giấy tờ khá nhiều.
5. Môi trường làm việc quốc tế, tuy nhiên chỉ xoay quanh khu vực châu Á ( Hàn, Nhật, Ấn...)

Môi trường văn hoá tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Môi trường thoải mái, benefit tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

chế độ tốt, cơ hội học hỏi có nhưng ít

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
April 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Không khuyến khích cho fresher, junior

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
April 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Bình thường

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
March 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Danh gia Bosch

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
February 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Mỗi trường làm việc thân thiện, chế độ rất tốt cho nhân viên

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
February 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tam ổn

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
January 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tốt, vui vẻ, tự hoc tự rèn, nên suy nghĩ kĩ.

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
January 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.