LG Electronics Development Vietnam (LGEDV) Reviews

Ha Noi, Da Nang, Others
Outsourcing
501-1000
South Korea
Monday - Friday
Write review
4.1
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.9
Training & learning
3.9
Management cares about me
4.1
Culture & fun
4.2
Office & workspace
4.2

Let your voice be heard.

Review LG Electronics Development Vietnam (LGEDV) now
Write review

35 Employee Reviews

Chế độ tốt, nhiều ngày phép, career path rõ ràng hữu dụng

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
March 2023

What I liked

Công ty có nhiều cơ chế để nhân viên phát huy, chứng minh năng lực, tăng benefit qua các cuộc thi CodingExpert, Software architect,
Bại đậu xe rộng rãi
Lương thưởng OK, rõ ràng minh bạch
Nhiều tới 19 ngày phép
Thời gian làm việc linh hoạt
Sếp không nhỏ mọn

công ty tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
February 2023

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Lương ổn, chế độ phúc lợi tốt, công việc phù hợp

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
September 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Chế độ của công ty cực tốt, các sếp ở đây cực kỳ quan tâm và lắng nghe nhân viên

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
August 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Sếp tốt, môi trường làm việc rất thõa mái

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
August 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc tốt.

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Sếp tốt, văn phòng đẹp

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

chế độ tốt, không học hỏi được nhiều

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường thân thiện, chế độ tốt cho nhân viên

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường thoải mái

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
March 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.