Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.
Hiện tại Vàng Bạc Đá Quý Lập Đức không có vị trí nào đang tuyển dụng.

Các việc làm khác

NEW FOR YOU
Đăng 1 giờ trước

Data Engineer (Data Analyst, Python, Java, SQL)

Tại văn phòng
Ha Noi
  • Thu nhập từ 20 - 22 tháng lương/năm
  • Được đào tạo trend công nghệ mới
  • Team building, year-end party...
NEW FOR YOU
Đăng 2 giờ trước

Smart Contract Engineer (Blockchain, Solidity)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • Saturday & Sunday off.
  • Blockchain Technology training.
  • Free lunch, free parking, Company trip.
NEW FOR YOU
Đăng 3 giờ trước

Software Engineer

Tại văn phòng
Ho Chi Minh - Ha Noi
  • Competitive and attractive compensation package
  • A strong culture of learning and development
  • Learn from who sits next to you!