Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.
Hiện tại Tự động hóa Hàng hải T.V.T không có vị trí nào đang tuyển dụng.

Các việc làm khác

NEW FOR YOU
Đăng 1 giờ trước

Design Manager (UX/UI)

Linh hoạt
Ho Chi Minh
  • Premium Healthcare program for you and your family
  • Monthly childcare support, Paternity Leave
  • Frequent US working opportunities
NEW FOR YOU
Đăng 3 giờ trước

Senior Quality Assurance Engineer (Hybrid)

Linh hoạt
Ho Chi Minh
  • A very attractive salary package
  • 20 annual leave days per year+public holidays
  • Hybrid flexible working mode
NEW FOR YOU
Đăng 7 giờ trước

Senior Mobile Engineer (Android/IOS)- Attractive Salary

Linh hoạt
Ho Chi Minh
  • Attractive Salary and Performance Bonus
  • Building from scratch, using latest technology
  • Chance to travel to Australia