Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.
Hiện tại Nersurit (pty) Ltd. không có vị trí nào đang tuyển dụng.

Các việc làm khác

SUPER HOT
Đăng 1 ngày trước

Senior/Principal Golang Engineer (English, MySQL)

Linh hoạt
Ho Chi Minh
  • Hybrid working; Flexible time; Macbook Pro
  • L&D programs; 17 days off
  • 13.7 million B2C users; 140,000+ business customer
NEW FOR YOU
Đăng 7 giờ trước

Middle/Senior Java Developer (Spring, MySQL, Hibernate)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • English & Long-Term Working Environment
  • Performance Reviews & Yearly Performance Bonus
  • Premium Insurance, Health Check, Fitness & Vision
Số lượt xem trang: 961