Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.
Hiện tại Neo Optical | Plastic Vina không có vị trí nào đang tuyển dụng.

Các việc làm khác

NEW FOR YOU
Đăng 4 giờ trước

Automotive Software Engineer (C++) - Upto 2500$

Linh hoạt
Ha Noi
  • Competitive salary & up-to 16-month income / year
  • Attractive allowances & benefits
  • Flexible working time with many company holidays
Số lượt xem trang: 658