Review công ty Kambria & OhmniLabs Vietnam

District 7, Ho Chi Minh
Sản phẩm
1-50
Vietnam
Thứ 2 - Thứ 6
Viết đánh giá

Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review Kambria & OhmniLabs Vietnam ngay
Viết đánh giá

1 Review

Đồng nghiệp thân thiện

  • Lương thưởng & phúc lợi

  • Đào tạo & học hỏi

  • Sự quan tâm đến nhân viên

  • Văn hoá công ty

  • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Chín 2019

Điều tôi thích

Văn phòng rộng rãi, mát mẻ, view nhìn từ trên cao.
Hầu như không có Over Time. Nếu có thì thù lao cũng thỏa đáng

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review Kambria & OhmniLabs Vietnam ngay
Viết đánh giá