RnD4U Reviews

Ho Chi Minh, Da Nang
Product
1-50
Czechia
Monday - Friday
No OT
Write review
4.7
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
4.1
Training & learning
4.2
Management cares about me
4.4
Culture & fun
4.1
Office & workspace
3.1

Let your voice be heard.

Review RnD4U now
Write review

9 Employee Reviews

Rất thích cách phỏng vấn của cty

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
March 2021

What I liked

Mọi người rất vui vẻ , hòa đồng. Mình cười với họ là họ đáp lại, ko bị bơ hay lạnh lùng như cty trước của mình. Sếp siu thân thiện, làm việc với mấy đồng nghiệp nước ngoài cũng thoải mái nữa.
không OT mà nếu có OT sẽ được giải quyết chế độ hợp lý.

Sếp vui tính, quan tâm tới nhân viên

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
October 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Công ty tốt, cảm thấy cực hài lòng

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
July 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Không có chế độ phúc lợi và thưởng

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
March 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
July 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Chế độ lương tốt, môi trường làm việc thân thiện.

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
May 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Giờ làm việc linh hoạt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
May 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Lương bổng tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
May 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

SẾP TỐT, LƯƠNG CAO, MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC THÂN THIỆN.

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
May 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Let your voice be heard.

Review RnD4U now
Write review