Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.
Hiện tại GBB Company không có vị trí nào đang tuyển dụng.

Các việc làm khác

SUPER HOT
Đăng 1 ngày trước

Senior Android Developer (Java, Kotlin, MVP)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • 13th month salary, Year-end performance bonus
  • Private insurance package
  • Company outing and Team building
SUPER HOT
Đăng 2 ngày trước

EDI Developer (Java/SQL/English)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • Clear and progressive career path
  • Building large-scale products
  • Worldwide environment & work mobility
SUPER HOT
Đăng 3 ngày trước

Frontend Developer (HTML/CSS/Javascript)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • Start-up company with high salary + bonus
  • Macbook Pro & 2 Monitors
  • Modern Tech + Opportunity to business trip in JP
Số lượt xem trang: 880