Đánh giá công ty Galaxy FinX

Nha Be, Ho Chi Minh
Sản phẩm
51-150
Vietnam
Thứ 2 - Thứ 6
Không có OT
Viết đánh giá

Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá Galaxy FinX ngay
Viết đánh giá

1 Đánh giá

Excellent environment

  • Lương thưởng & phúc lợi

  • Đào tạo & học hỏi

  • Sự quan tâm đến nhân viên

  • Văn hoá công ty

  • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Chín 2022

Điều tôi thích

Office location a bit far. But we can work hybrid
Challenge project
Nice office
Members are super nice and supportive
International environment

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá Galaxy FinX ngay
Viết đánh giá