Review công ty CAR FROM JAPAN

Nam Tu Liem, Ha Noi
Sản phẩm
1-50
Japan
Thứ 2 - Thứ 6
Không có OT
Viết đánh giá

Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review CAR FROM JAPAN ngay
Viết đánh giá

2 Reviews

Rất đáng quan tâm

  • Lương thưởng & phúc lợi

  • Đào tạo & học hỏi

  • Sự quan tâm đến nhân viên

  • Văn hoá công ty

  • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Hai 2017

Điều tôi thích

Văn phòng rộng
Lương tốt
Benefit tốt
Các sếp nhiệt tình

Môi trường tốt

  • Lương thưởng & phúc lợi

  • Đào tạo & học hỏi

  • Sự quan tâm đến nhân viên

  • Văn hoá công ty

  • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Hai 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem tất cả review.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review CAR FROM JAPAN ngay
Viết đánh giá