Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.
Hiện tại BICT không có vị trí nào đang tuyển dụng.

Các việc làm khác

SUPER HOT
Đăng 6 ngày trước

[Da Nang] Web App Developer (PHP/C#/.Net/JavaScript)

Tại văn phòng
Da Nang
  • High promotion opportunities
  • Stable and professional working environment
  • Good company welfare
SUPER HOT
Đăng 4 ngày trước

Senior/Middle .NET Developer

Linh hoạt
Ho Chi Minh
  • Fun, flexible and professional working environment
  • Global career growth opportunities
  • Attractive salary, bonus and annual salary review
Số lượt xem trang: 1,625