Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.
Hiện tại Asp không có vị trí nào đang tuyển dụng.

Các việc làm khác

SUPER HOT
Đăng 4 ngày trước

Jira & Confluence Administrator (Agile, IT Support)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
  • Multinational company with many young and dynamic
  • Opportunities to work, learn and develop yourself
  • Friendly working environment, good benefits
SUPER HOT
Đăng 3 ngày trước

01 Quản trị vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu (Oracle)

Tại văn phòng
Ha Noi
  • Lương thưởng theo năng lực
  • Môi trường chuyên nghiệp
  • Công nghệ cao
NEW FOR YOU
Đăng 1 giờ trước

Data Engineer (Data Analyst, Python, Java, SQL)

Tại văn phòng
Ha Noi
  • Thu nhập từ 20 - 22 tháng lương/năm
  • Được đào tạo trend công nghệ mới
  • Team building, year-end party...
Số lượt xem trang: 2,554