Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.

2 việc làm đang tuyển dụng

SUPER HOT
Đăng 3 ngày trước

Network Engineer (System Engineer/System Admin)

Tại văn phòng
Ha Noi
  • Long-term bonus, excellent employee bonus
  • Active & young working environment
  • A lot of chances to Oversea Business Trip
SUPER HOT
Đăng 7 ngày trước

Senior Web UI-UX Designer (HTML5, Figma)

Tại văn phòng
Ha Noi
  • Long-term bonus, excellent employee bonus
  • Active & young working environment
  • Great Experiences with AQV' projects
Số lượt xem trang: 1,725